Projekty

Pro zdravou Evropu

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA229-078143

Projektové období: 2020 – 2023

Partneři: OA a VOŠ Příbram (ČR), Berufsbildende Schule Idar-Oberstein Harald Fissler Schule (Německo), 2nd Vocational Highschool of Heraklion (Řecko), IES Profesor Antonio Muro (Španělsko)

Popis projektu:

Projekt zahrnuje dvě stěžejní témata – zdravý životní styl a environmentální problémy naší planety. Zdravý životní styl je stejně důležitý jako ohleduplnost k životnímu prostředí a respektování přírody. Studenti v průběhu projektu zorganizují několik projektových dnů a dobročinných akcí zaměřených na zlepšení životního prostředí v našem městě a okolí, zapojí se do workshopů a diskusí s odborníky na toto téma a navštíví různé firmy a podniky podporující zelenou výzvu pro Evropu. Druhou rovinou projektu je zdraví člověka. Studenti se seznámí s důležitostí každodenního pohybu, zaměří se na různé fyzické aktivity, stres a relaxaci.

Mezinárodní aktivity:
Kick-off meeting Španělsko, 25. – 29. 10. 2021
Projektové setkání v ČR
Projektové setkání v Řecku
Projektové setkání v Německu
Projektové setkání ve Španělsku

Místní aktivity:
Český den proti rakovině
Beseda o HIV/AIDS
Běžecká výzva
Nehodou to začíná
Preventivní program Nádech – Výdech
ErasmusDays
Český den proti rakovině
Sbírkový den Světlušky
Ekologicko-zeměpisný výjezd
Výstava Civilizace a udržitelnost
Květinový den 2023
Workshop na 1. lékařské fakultě
Exkurze Dům Natura
Erasmus Days 2022
Ochrana člověka za mimořádných událostí

Výstupy projektu:
Etwinning projektu
Etwinning projektu 2
Webové stránky projektu