Projekty

Višegrádský fond

Mezinárodní visegradský fondpodporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Naše škola se ve školním roce 2023/2024 zapojila do dvou projektů financovaných z V4 Gen Mini-Grantu:
 
Future Digital 
– cílem projektu bylo navázáni spolupráce s partnerskou školou v Polsku a realizace vzdělávacích aktivit v zapojených školách, které se zaměřovaly na téma umělá inteligence, digitalizace a využívání ICT ve výuce. Zapojení žáci si zlepšili své dovednosti v oblasti IT, moderních technologií i kritického myšlení díky využívání různých nástrojů při realizaci projektových aktivit na místní i mezinárodní úrovni.
Web projektu
 
How to reduce our eco-footprint in the V4 area
–  tématem projektu byla realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na téma ekologie a udržitelnost ve spolupráci s partnerskou školou v Maďarsku. Díky využití webové aplikace si studenti změřili svou ekologickou stopu a snažili se ji zmenšit a také podpořit a navrhnout aktivity k vylepšení ekologické situace v obou regionech.