Projekty

Paměť národa

Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická databáze v Evropě, kterou buduje a spravuje organizace Post bellum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem. Paměť národa oficiálně zahájila provoz 28. října 2008 a na konci roku 2018 čítala 4780 pamětnických příběhů veteránů druhé světové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let i let pozdějších, duchovních, disidentů, ale i představitelů moci – agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů a dalších pamětnických skupin. Tisíce výpovědí pak čekají na natočení a zpracování. Paměť národa je volně přístupná všem proto, aby nám vzpomínky účastníků dějinných momentů umožnily poznávat podstatu totalitních režimů 20. století, nacismu a komunismu, a také zkoumat motivy a rozhodnutí jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci.

https://www.postbellum.cz/co-delame/projekty/pamet-naroda/

Studenti mají v rámci tohoto projektu za úkol vybrat si pamětníka, vyzpovídat ho, zdokumentovat jeho příběh, natočit krátké video a představit veřejnosti. Protože tito pamětníci jsou již dříve narození, je navýsost důležité zaznamenat jejich příběh, přesvědčit je o tom, že jsou to hrdinové a že i mladým lidem mají co sdělit. Paměť národa musí zůstat zachována.

Paměť národa 2018
Paměť národa 2019
Příběhy našich sousedů