Projekty 

Projekty partnerství Erasmus+

Pod záštitou Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor mohou školy získávat granty pro realizaci strategických partnerství. V rámci těchto projektů školy spolupracují se zahraničními partnery na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni.

Jsme připraveni na digitální výuku
Tento projekt vycházel ze strategie Evropské komise, která se zaměřuje na transformaci vzdělávání 21. století a připravenost na digitální věk v oblasti vzdělávání i práce. Cílem projektu bylo zvýšení digitálních dovedností učitelů a žáků zapojených škol v ČR, Německu a Španělsku a příprava metodických pokladů pro digitální vzdělávání v rámci projektového období od červena 2021 – června 2023.

Pro zdravou Evropu
Mottem tohoto projektu bylo přísloví „V zdravém těle zdravý duch“ a jeho cílem byl rozvoj kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a environmentální výchovy. Při výjezdech do Německa, Španělska a na Krétu i v rámci místních aktivit byli studenti zapojeni do workshopů zaměřených na klimatické změny, znečištění životního prostření, šetření energiemi, tradiční a netradiční sporty v partnerských regionech, zdravé stravování, regeneraci či relaxaci a spánek. 

Ukončené projekty:
U2 Have a Voice (Ty máš taky hlas) 2019 – 2022
Čtyři odstíny gramotnosti 2018 – 2021
Mezinárodní podnikání mládeže 2016 – 2019