Projekty 

Erasmus+, KA2

Pod záštitou Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor mohou školy získávat granty pro realizaci strategických partnerství. V rámci těchto projektů školy spolupracují se zahraničními partnery na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni.

Pro zdravou Evropu

Mottem tohoto projektu je přísloví „V zdravém těle zdravý duch“ a jeho cílem je rozvoj kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a environmentální výchovy. Při výjezdech do Německa, Španělska a na Krétu i v rámci místních aktivit budou studenti zapojeni do workshopů zaměřených na klimatické změny, znečištění životního prostření, šetření energiemi, tradiční a netradiční sporty v partnerských regionech, zdravé stravování, regeneraci či relaxaci a spánek. Projekt bude realizován od září  2020 do srpna 2022.

U2 Have a Voice (Ty máš taky hlas)

Od září 2019 pracují studenti druhých ročníků na projektu s partnery z Islandu, Lotyšska a Řecka, který se zaměřuje na odpovědné a aktivní občanství, lidská práva, svobodu projevu a demokratickou kulturu, kromě návštěvy místních neziskových organizací proběhly v prvním roce projektu dvě schůzky, a to v Řecku a Lotyšsku. Dále byly realizovány workshopy, besedy s odborníky na hlavní témata projektu, dobrovolnické akce a v příštím roce se studenti mohou těšit na výjezdy do partnerských škol.

Čtyři odstíny gramotnosti

Společně s partnerskými školami z Německa, Francie a Řecka realizujeme od září 2018 dvouletý projekt zaměřený na rozvíjení mediální, finanční, sociální a kulturní gramotnosti, v říjnu 2019 se uskutečnilo projektové setkání na Krétě a v květnu 2020 byla plánována závěrečná schůzka v Příbrami. S ohledem na koronavirovou pandemii bylo projektové období prodlouženo o půl roku a neuskutečněné aktivity proběhnou po prázdninách.