O škole

O naší škole

Zaměřením vzdělávacích programů patří škola mezi školy s dlouholetou tradicí. V různých obměnách a kombinacích se na ní vyučují ekonomické disciplíny od roku 1920. Na OA a VOŠ Příbram se vyučují dva studijní obory SŠ a jeden obor VOŠ. Čtyřleté studium je určeno absolventům 9. ročníku základní školy a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů o ukončení studia.

Charakteristickým rysem absolventů obou oborů je samostatné myšlení, schopnost pohotového rozhodování, cílevědomost, iniciativa a samostatnost při řešení problémů, schopnost využívat výpočetní techniku na současné úrovni, pracovat s informacemi, hodnotit výsledky práce, schopnost vystupovat na odpovídající společenské úrovni.

O vybudování a posilování uvedených schopností pečují kvalifikovaní učitelé a pomáhá kvalitní vybavení školy (5 učeben výpočetní techniky v síti, internet pro každého žáka i ve volném čase, učebny vybavené kancelářskou technikou, jazykové učebny, učebna fiktivní firmy, dějepisu, fyziky, zeměpisu apod.).

Profesorský sbor tvoří 36 učitelů. Učitelé splňují kromě požadavků odborné kvalifikace i podmínku kvalifikace pedagogické. Sociální postavení studenta je stejné jako postavení žáka, z něhož vyplývají nároky na slevy a státní sociální dávky. Škola je zapojena do několika projektů.

O možnostech uplatnění vypovídají následující údaje:

– téměř 80 % absolventů pokračuje v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách
– dobré výsledky u maturitních zkoušek
– z absolventů za poslední dva roky je pouze 5 % evidovaných na úřadu práce

Co dalšího nabízíme:

– státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici
– zájmová činnost
– certifikát ECDL
– odborné stáže v zahraničí – Německo, Irsko, Řecko
– exkurze, zájezdy, adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz

Na co jsme hrdí:

– výborné znalosti a uplatnění našich absolventů
– špičkové vybavení informačními technologiemi
– vynikající spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
– možnost dvoutýdenní odborné praxe v Německu a Irsku

Stravování a ubytování

Stravování je možné zajistit ve školní jídelně K Zátiší 247, Příbram 2, 261 01, tel. 318 621 292

Ubytování nabízí pro žáky i studenty OA a VOŠ Příbram:
Domov mládeže SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram
e-mail: dm@szs.pb, tel: 318 627 334

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno DUBNO 261 01 Příbram 1
Domov mládeže
e-mail: dm@dubno.cz, tel: 318 679 051