Studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři:
Výsledkové listiny přijímacího řízení SOŠ:
Výsledky 2. kola přijímacího řízení do střední školy oboru OA

Obor – Obchodní akademie
Obor – Ekonomické lyceum

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY se v 1. kole přijímacího řízení uskuteční 12. a 15. DUBNA 2024

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 29. a 30. DUBNA 2024

Přijímačky nanečisto – 30. 1. 2024 od 14 hodin, více ZDE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZDE

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/393-jednotna-prijimaci-zkouska-2024
https://www.prihlaskynastredni.cz/