Studium

Odborné praxe

Nedílnou součástí studia na střední i vyšší odborné škole je povinná praxe. Na střední škole (oba studijní obory OA i EL) je dvoutýdenní praxe realizována ve druhém pololetí 3. ročníku. Na VOŠ pak 6 týdnů v letním období druhého ročníku, 6 týdnů v zimním období 3. ročníku. Žáci a studenti sami osloví firmy a instituce, které jim umožní praxi absolvovat.

Výstupem z činnosti na praxi je seminární práce – na střední škole je její hodnocení součástí klasifikace v předmětu EKO; na vyšší odborné škole je praxe ve 2. ročníku předmětem zápočtu, ve 3. ročníku pak studenti své poznatky a zkušenosti z praxe zúročí ve své absolventské práci.

Během praxe žáci a studenti uplatní vědomosti a znalosti získané během studia a v písemných výstupech prokáží dovednosti, mezi které patří: schopnost samostatného myšlení, pohotové rozhodování, samostatnost při řešení problémů, schopnost využívat ICT na odpovídající úrovni, pracovat s informacemi, hodnotit výsledky své práce.