Dokumenty

Harmonogram

harmonogram_sk_roku_2021_2022

Důležité pravidelné akce:
Porada učitelů – úterý 10:30 hod.
Pedagogické rady:
26. 8. 2021
23.11. 2021
25. 1. 2022
12. 4. 2022
28. 4. 2022 (4. ročník)
27. 6. 2022
Schůzky s rodiči:
23. 11. 2021 – on-line
25. 1. 2022 – konzultace
12. 4. 2022
Dny otevřených dveří:
25. 11. 2021 od 10:00 do 17:00 on-line
22. 1. 2022 od 9:00 do 12:00
Veletrh fiktivních firem:
9.–10. 11. 2021
Prázdniny:
podzimní 27. 10. – 29. 10. 2021
vánoční 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
pololetní 4. 2. 2022
jarní 21. 2. – 27. 2. 2022
velikonoční 14. 4. 2022
hlavní 1. 7. – 31. 8. 2022