Dokumenty

Harmonogram

Harmonogram školního roku 2023/2024

Důležité pravidelné akce v roce 2023/2024:
Porady učitelů – úterý 10:30 hod.
Pedagogické rady:
29. 8. 2023 od 9:00 hodin
14. 11. 2023 od 14:00 hodin
23. 1. 2024 od 14:00 hodin
1. 2. 2024 10:30 (VOŠ)
16. 4. 2024 od 14:00 hodin
29. 4. 2024 (4. ročník) od 10:30 hodin
4. 6. 2024 10:30 (3. r. VOŠ)
24. 6. 2024 od 14:00 hodin
Schůzky s rodiči:
14. 11. 2023 od 16:30
23. 1. 2024 – konzultace od 16:00 do 17:00 hodin
16. 4. 2024 od 16:30
Dny otevřených dveří:
21. 11. 2023 od 10:00 do 17:00 hodin
20. 1. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin
Veletrh fiktivních firem:
15.–16. 11. 2023
Prázdniny a volno 2023/2024:
podzimní 26. 10. – 27. 10. 2023
vánoční 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
pololetní 2. 2. 2024
jarní 4. 3. – 10. 3. 2024
velikonoční 28. 3. 2024
hlavní 29. 6. – 1. 9. 2024
Předání vysvědčení:
31. 1. 2024
28. 6. 2024