Dokumenty

Harmonogram

Harmonogram školního roku 2020/2021

Důležité pravidelné akce:
Porada učitelů – úterý 10:30 hod.
Pedagogické rady:
26. 8. 2020
18.11. 2020
26. 1. 2021
13. 4. 2021
24. 6. 2021
Schůzky s rodiči:
18. 11. 2020 –  se z důvodu uzavření škol nekonají
26. 1. 2021 – konzultace
13. 4. 2021 – 16:30
Dny otevřených dveří:
24. 11. 2020 od 10:00 do 17:00 se nekoná z důvodu uzavření škol
23. 1. 2021 od 9:00 do 12:00
Veletrh fiktivních firem:
11. 11. 2020
Prázdniny:
podzimní 29. – 30, 10. 2020
vánoční 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
pololetní 29. 1. 2021
velikonoční 1. 4. 2021
hlavní 1. 7. – 31. 8. 2021