Dokumenty

Harmonogram

Harmonogram školního roku_2022/2023

Důležité pravidelné akce v roce 2022/2023:
Porady učitelů – úterý 10:30 hod.
Pedagogické rady:
25. 8. 2022 od 9:00
16. 11. 2022 od 14:00
24. 1. 2023 od 14:00
1. 2. 2023 10:30 (VOŠ)
11. 4. 2023 od 14:00
26. 4. 2023 (4. ročník) od 10:30
27. 6. 2023 od 14:00
Schůzky s rodiči:
16. 11. 2022 od 16:30
24. 1. 2023 – konzultace od 16:00 do 17:00 hod
11. 4. 2023 od 16:30
Dny otevřených dveří:
22. 11. 2022 od 10:00 do 17:00 hod
21. 1. 2023 od 9:00 do 12:00 hod
Veletrh fiktivních firem:
15.–16. 11. 2022
Prázdniny a volno 2022/2023:
podzimní 26. 10. – 27. 10. 2022
vánoční 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
pololetní 3. 2. 2023
jarní 27. 2. – 3. 3. 2023
velikonoční 6. 4. 2023 – 10. 4. 2023
hlavní 1. 7. – 3. 9. 2023