INFORMACE

Opakovací kurzy k přijímacím zkouškám
Zahájení 25. 1. 2023 ve 14:30 hod. Přihláška ke stažení

Přijímačky nanečisto 1. 2. a 2. 2. 2023 (14 –16 hodin) Plakát – informace
Řádné termíny přijímacích zkoušek 13. 4. – 14. 4. 2023 více..
Termín pro podání přihlášky pro první kolo – do 1. 3. 2023
Podmínky přijímacího řízení na OA a VOŠ Příbram
Přihláška ke vzdělávání (ke stažení)

Informace o střední škole, více viz OA a EL


Pololetní prázdniny – 3. 2. 2023
Praxe VOŠ 2V – 30. 1. 2023 až 12. 3. 2023
Informace o vyšší odborné škole, více viz VOŠ


EDU – Jednotný metodický portál MŠMT
Doučování žáků školRealizace národního plánu obnovy
Národní plán obnovy Plakát

KALENDÁŘ  AKCÍ

Maturitní ples se koná 3. 2.2023 od 19:00 v estrádním sále Kulturního domu Příbram
Konverzační soutěž v NEJ, školní kolo – 1. 2. 2023

Odborné praxe ERASMUS+ v Dublinu – 29. 1. – 11. 2. 2023
Konverzační soutěž v NEJ – okresní kolo (7. a 8. 3. 2023) Propozice
Přihláška ke stažení   Organizační řád soutěží v cizím jazyce


Finanční gramotnost – okresní kolo, více viz Aktuality
Veletrh fiktivních firem v Praze, více viz Aktuality
Házená – dívky, více viz Aktuality
Házená – chlapci, více viz Aktuality
Den otevřených dveří, více viz Aktuality
Krajské kolo ekonomické olympiády, více viz Aktuality
Exkurze do České národní banky – 2.A, 3.C a 3.A, více viz Aktuality
Workshop na 1. lékařské fakultě, více viz Aktuality

Preventivní program „Co potom“, více viz Aktuality
Exkurze do České národní banky – 2.B, 2.C a 3.B, více viz Aktuality