INFORMACE

Zahájení školního roku 2021/2022 – 1. září 2021
Zahajovací kurz budoucích 1. ročníků
Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škody


Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky
Maturita – opravné praktické zkoušky se konají 7.– 8. září 2021
Maturita – ústní zkoušky se konají 13. září 2021
Přihlašování k maturitní zkoušce (podzim 2021) 19.–23. července 2021


Přijímací řízení na OA a VOŠ Příbram  
Všichni uchazeči, kteří si podali přihlášku ve 2. kole, byli přijati.
Seznam učebnic pro obor EL
Seznam učebnic pro obor OA


Výběr aktuálně nejdůležitějších informací a materiálů

 

KALENDÁŘ  AKCÍ

Rozloučení se školním rokem, více viz Aktuality
Sbírka pro Moravu, více viz Aktuality
Poslední zvonění a pasování, 29. 6. 2021 , více viz Aktuality
Ochrana člověka za mimořádných událostí, 29. 6. 2021 , více viz Aktuality
“15” aneb eTwinning má občanku – úkol devátý a desátý, více viz Aktuality
Zlatá expedice DofE, 14. – 17. 6. 2021, více viz Aktuality
Virtuální mobilita Erasmus+, 16. – 18. 6. 2021, více viz Aktuality


Video o škole
Soutěže ke 100. výročí ekonomického školství v Příbrami:
Návrh podoby nového školního loga
Výzva pro veřejnost – pravidla a propozice