INFORMACE

Zahajovací kurz pro žáky 1. ročníku OA a ELInformace !pozor změna!bezinfekcnost
Změna se týká času příchodu žáků 1. ročníků do školy – 1. 9. 2020 v 8:30 hod.

Příjímací zkoušky
S účinností od 24. 6. 2020 vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obory OA a EL, více zde
Kód uchazečů dosud přijatých ve 2. kole – OA: 491, 492, 493, 494
Kód uchazečů dosud přijatých ve 2. kole – EL: 565, 566, 567, 568

Soutěže ke 100. výročí ekonomického školství v Příbrami:
Návrh podoby nového školního loga
Výzva pro veřejnost – pravidla a propozice 

KALENDÁŘ AKCÍ

Zahájení školního roku 2020/2021 – 1. 9. 2020 v 7:55 platí pro žáky OA a EL i  VOŠ,
kromě žáků 1. ročníků SŠ, kteří jedou na zahajovací kurz

Maturity – opravná praktická zkouška z odborných předmětů se koná 3. – 4. 9. 2020
Maturity – opravná ústní zkouška se koná 11. 9. 2020
Absolutorium – opravná zkouška se koná 10. 9. 2020