INFORMACE

Veletrh FIF se bude konat prezenčně –  pozvánka, přihláška
Oslavy 100 let výročí školy proběhly za finanční podpory Města Příbram
Almanach, který byl vydaný ke 100. výročí, je možné zakoupit v kanceláři školy.

Milí kolegové, milí studenti a přátelé školy, u příležitosti oslav 100 let výročí naší školy byla vyhlášena soutěž o nové logo. Který návrh se vám líbí nejvíce? Hlasování o nové školní logo


Všichni uchazeči o studium v 1. r. VOŠ, kteří splnili podmínky pro přijetí, byli přijati. 3. kolo přijímacího řízení na VOŠ – do 29. 10. 2021


Video o škole
Výběr aktuálně nejdůležitějších informací a materiálů EDU

KALENDÁŘ  AKCÍ

Plánované
Exkurze do Temelína 1A, 1B, 1C – 19. a 20. 10. 2021
Konference mládeže 21.–24. 10. 2021
Erasmus+ projektová schůzka ve Španělsku, 25.–29. 10. 2021
Veletrh FIF 9.–10. 11. 2021


Udály se
Státní zkoušky z kancelářského psaní na PC a OBK – 18. 10. 2021
ErasmusDays, více viz Aktuality
Královská cesta, více viz Aktuality
Erasmus+ mobilita ve Finsku, více viz Aktuality
Exkurze do Národní galerie, více viz Aktuality
Český den proti rakovině, viz Aktuality a Facebook
Třída 2A na Královské cestě, viz Aktuality
Sportovní kurz 4. ročníků, viz Aktuality
Veletrh středních škol, viz Aktuality
Oslavy výročí školy, viz Aktuality a Facebook
Beseda s Adrou, viz Aktuality
Sbírka pro Světlušku, viz Aktuality
Zahajovací kurz 1. ročníků, viz Aktuality
Sbírka pro Moravu, viz Aktuality