INFORMACE

Opakovací kurzy k přijímacím zkouškám – 25. 1. – 5. 4. 2023
Řádné termíny přijímacích zkoušek na střední školu 13. 4. – 14. 4. 2023 více..
Informace o střední škole, více viz OA a EL
Podmínky přijímacího řízení na OA a VOŠ Příbram
Informace o vyšší odborné škole, více viz VOŠ
Přihláška ke studiu pro VOŠ


Školní poradenské pracoviště  více ŠPP…
Nejpoužívanější platforma  na whistleblowing v ČR Nenech to být 
Upozornění NNTB


EDU – Jednotný metodický portál MŠMT
Doučování žáků školRealizace národního plánu obnovy
Národní plán obnovy Plakát

 

KALENDÁŘ  AKCÍ

Exkurze do úpravny odpadních vod Kozičín, třída 1B – 23. 3. 2023


ERASMUS+ Pro zdravou Evropu – výjezd do Německa, více viz Aktuality
Preventivní program – kyberpodvody, více viz Aktuality
Turnaj ve šplhu, více viz Aktuality
OA na bruslích, více viz Aktuality
Pohovory u firmy TROX, více viz Aktuality
Lyžařský kurz, více viz Aktuality
Florbal – okresní kolo dívky, více viz Aktuality
Technologická gramotnost, více viz Aktuality
Konverzační soutěž v NEJ – okresní kolo  Výsledková listina
Seminář pro učitele – robotické lego, více viz Aktuality
Workshop – business plán, více viz Aktuality
Florbal – chlapci, více viz Aktuality