INFORMACE

Harmonogram šk. roku 2022/2023 – viz Dokumenty
ŠVP a učební plány – viz Dokumenty
Školní řády – viz Dokumenty
Přijímací řízení na VOŠ Příbram 2022/2023
– všichni zájemci byli v 2. kole přijati
Termín podání přihlášek:
3. kolo do 29. 10. 2022


Informace o střední škole, více viz OA a EL
Informace o vyšší odborné škole, více viz VOŠ
Video o škole
EDU – Jednotný metodický portál MŠMT

KALENDÁŘ  AKCÍ

Projektové setkání ERASMUS+ v Příbrami 3. – 9. 10. 2022
Erasmus Days 14. 10. 2022
Veletrh fiktivních firem 15. – 16. 11. 2022
Den otevřených dveří 22. 11. 2022 od 10:00 do 17:00
Informace o OA a EL ke DOD


Atletické závody, více viz Aktuality
Ekonomický tým – okresní kolo, více viz Aktuality
Slavnostní ceremonie DofE, více viz Aktuality
Veletrh středních škol, více viz Aktuality
Beseda s Adrou, více viz Aktuality
Dlouhodobá stáž ErasmusPro, více viz Aktuality
Soutěž Ekonomický tým, školní kolo, více viz Aktuality
Zahajovací kurz, více viz Aktuality