INFORMACE

Provoz školy od 1. 3. 2021:
Výuka probíhá do odvolání distančním způsobem.
Je umožněno konání komisionálních náhradních a opravných zkoušek.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímaček – do 1. března 2021
Přijímací řízení na OA a VOŠ Příbram
MŠMT – Harmonogram řízení
Aktuality k maturitním zkouškám, absolutoriu a přijímacímu řízení
29. 4. 2021 – schůzka rodičů, vyhlášení výsledků, vydání rozhodnutí o přijetí
Video o škole
Informační “brožura” – přijímací řízení a vzdělávací nabídka
Soutěže ke 100. výročí ekonomického školství v Příbrami:
Návrh podoby nového školního loga
Výzva pro veřejnost – pravidla a propozice 

KALENDÁŘ  AKCÍ

Přípravné kurzy k přijímacím testům (od 26. 1. do 6. 4. 2021) se konají on-line
Přihláška ke kurzu přihlášení je možné i v průběhu kurzu, po přihlášení a zaplacení bude zájemcům na e-mail zaslán odkaz pro připojení
Okresní kolo konverzační soutěže v NJ (změna termínu) 9. 3. – 10. 3. 2021
Propozice k soutěži
Přihláška do 20. 2. 2021
Úspěch fiktivní firmy Neobaleno, s. r. o. na 15. regionálním veletrhu FIF Vinohradská, více viz  Aktuality
Dny otevřených dveří se 24. 11. 2020 a  23. 1. 2021 konaly online viz Aktuality
eTwinning – úkol pátý – Plakát, více viz Aktuality
Stužkovací večírek 4.A, více viz Aktuality
Úspěch fiktivních firem na veletrhu v Plzni, více viz Aktuality
Dopisovací akce “Write for rights”, více viz Aktuality