INFORMACE

Seznam učebnic pro školní rok 2022/2023 ( OA a EL)
Přijímací řízení na VOŠ Příbram 2022/2023
– všichni zájemci byli v 1. kole přijati
Termín podání přihlášek:
2. kolo do 31. 8. 2022
3. kolo do 29. 10. 2022


Opravné a dodatečné maturitní zkoušky
Společná část – Didaktické testy od 1. 9. 2022 do 6. 9. 2022 (pozvánky zpřístupněné 16. 8. 2022)
Praktická zkouška z odborných předmětů 7. 9 – 8. 9. 2022 od 8:00
Ústní zkoušky 12. 9. 2022 od 8:00


Doučování žáků – Realizace národního plánu obnovy
MŠMT – Plakát NPO


Informace o střední škole viz OA a EL
Informace o vyšší odborné škole viz VOŠ
Video o škole
EDU – Jednotný metodický portál MŠMT

KALENDÁŘ  AKCÍ

Probíhající a plánované
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU – Zahajovací kurz pro 1. ročníky proběhne 1. – 4. 9. 2022
Zahajovací kurz – informace a Potvrzení o bezinfekčnosti


Udály se
Soutěž v účetnictví, více viz Aktuality
1. A a 1. B na Královské cestě, více viz Aktuality
Úniková hra, více viz Aktuality
Ochrana člověka za mimořádných událostí, více viz Aktuality
Exkurze do Techmánie, více viz Aktuality
Praktická ekonomika a účetnictví, více viz Aktuality
Tělocvik s trenéry Bobcats, více viz Aktuality
Erasmus+, výjezd do Německa, více viz Aktuality
1. C na exkurzi v památníku Antonína Dvořáka, více viz Aktuality
Státní zkoušky a soutěž v psaní na PC, více viz Aktuality
Absolutorium Vyšší odborné školy, více viz Aktuality
Přednáška s překladatelkou pro Apple, více viz Aktuality
Sportovní kurz, více viz Aktuality
Workshop „Tvůrčí psaní 2“, více viz Aktuality
Stříbrná expedice DofE, více viz Aktuality