Projekty

Národní plán obnovy

Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.