Projekty

Erasmus+, KA1

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. Aktivity dalšího vzdělávání zahrnují výukové pobyty, účast na kurzech nebo školeních v zahraničí nebo stínování na partnerských školách.

Sharing Perspectives to Promote Teaching

Díky projektu Erasmus+ KA1 se 8 pedagogů naší školy zúčastní odborných kurzů a seminářů v různých zemích Evropské unie. Kurzy jsou zaměřené hlavně na metodiku výuky cizích jazyků na jiných školách v zemích EU, metodiku výuky pomocí CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. výuka předmětů v cizím jazyce) a zlepšování dovedností v anglickém jazyce. Součástí projektu je i aktivita „stínování“ (job-shadowing), kterou absolvují 4 pedagogové. Stínování probíhá na partnerských školách, kde účastníci projektu budou pozorovat metody a postupy výuky.