Projekty

Edison

Projekt Edison je zaštiťován mezinárodní studentskou organizací AIESEC a jeho účelem je odbourání mezikulturních bariér, přenos kulturních poznatků, vyvracení předsudků, omezení rasové nesnášenlivost a diskriminace. Po dobu jednoho týdne vždy naši školu navštíví několik stážistů z celého světa (jako např. Peru, Mexiko, Gruzie, Indie, Čína, Indonésie, apod.), kteří pro naše studenty připraví prezentaci své země v anglickém jazyce. Do projektu jsme zapojeni od roku 2016.

Edison 2020
V týdnu od 10. 2. do 14. 2. 2020 se na naší škole uskutečnil další ročník projektu Edison, do kterého jsme se společně s Gymnáziem pod Svatou Horou Příbram zapojili již počtvrté. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se studenti z celého světa mají možnost podívat do cizích zemí a na oplátku seznámit studenty hostitelských zemí se svou vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi. Letos nás navštívilo 8 vysokoškolských studentů ze zemí bližších, jako je Ukrajina, Srbsko a Gruzie, ale i velmi vzdálených, a to z Indonésie, Thaj-wanu, Indie, Kyrgyzstánu či Bangladéše.

Naši studenti mohli sledovat jejich prezentace doprovázené komentáři, osobními zážitky a zkušenostmi, vyzkoušeli si některé prvky indonéského bojového umění, indický tanec a ochutnali thaj-wanské bonbóny. Na závěr byl dán prostor dotazům a osobním pohovorům.

Pro české studenty byl tento týden velmi přínosný, protože měli možnost seznámit se s odlišnými kulturami a tradicemi, porovnat různé akcenty angličtiny, navázat nová přátelství a uvědomit si, že i přes všechny rozdíly si dokážeme rozumět a vzájemně se obohatit.

Edison školní rok 2018/2019

Edison školní rok 2017/2018

Edison školní rok 2016/2017