Projekty

Edison 2016

Obchodní akademii Příbram navštívili 4 studenti v rámci projektu Edison. Projekt je pořádán mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Studenti v rámci výuky prezentují své země – Alžírsko, Tunis, Albánii a Indii. Kromě toho diskutují se studenty o životě v těchto zemí v anglickém jazyce. Účelem tohoto projektu je odbourání mezikulturních bariér, přenos kulturních poznatků, vyvrácení předsudků, omezení rasové nesnášenlivost a diskriminace, a to pomocí sblížení českých studentů se zahraničními studenty.