Akce školy

Kurzy

Zahajovací kurz 1. ročníků 
Adaptační, zahajovací, seznamovací – přesně tyto přívlastky vyjadřují podstatu první společné akce. Hned první den školy se noví žáci vypraví za dobrodružstvím do přírody na Hrachov. Touto akcí tedy zahájí svoje čtyřleté studium. Během několika dní se prostřednictvím her, soutěží a kvízů seznámí s novými spolužáky a učiteli. A zároveň se zadaptují na nové prostředí, nové okolnosti a nový kolektiv.

Lyžařský kurz  18. 2. – 23. 2. 2024
Pokyny ke stažení

Lyžařský výcvik je sportovní akcí pro žáky 2. ročníku. Vždy na jeden týden opustí v zimě školní lavice a vypraví se nejčastěji do Krkonoš naučit se či zlepšit lyžařskou techniku. Nejen lyže, i snowboard mohou využít na zasněžených svazích. Kromě lyžování je samozřejmě čeká i mnoho dalších společných aktivit – soutěže, kvízy, hádanky, společenské hry, vycházky po okolí, turistika na běžkách. Důležitou součástí kurzu je také stmelení třídního či školního kolektivu. Je to opět akce letitá a mezi studenty oblíbená, a tak si budeme i do budoucna přát hodně sněhu a nadšených lyžařů.

Sportovní kurz 17. 6. – 21. 6. 2024
Pokyny ke stažení

Další akcí je sportovní kurz určený pro žáky 3. ročníku. Tento kurz je již také dlouhodobou záležitostí, dříve se však jezdilo do zahraničí, nejčastěji do Itálie. V porevolučních dobách to byla příležitost pro žáky dostat se za hranice všedních dní. S migrační krizí v roce 2015 přišla krize i na sportovní kurz. Rodiče se báli poslat své děti do nejistých lokalit. A tak jsme změnili strategii a krásy Itálie vyměnili za nádhery jižních Čech. Již několik let jezdíme do Sušice, kde si žáci mohou vyzkoušet nepřeberné množství aktivit a v sepětí s krásnou přírodou si užít akční týden.

Ekologicko-Zeměpisný výjezd 26. 6. – 27. 6. 2024
Jedná se o pobyt žáků v přírodě se sjezdem řeky, při kterém jsou akcentovány ekologické zásady, trénuje se první pomoc, žáci se dozvídají informace o okolní přírodě, říčním korytu a řece jako takové.