Akce školy

Finanční gramotnost pro základní školy

Lekce finanční gramotnosti pro ZŠ probíhají většinou v prosinci a lednu, či jindy po domluvě. Studenti naší školy provedou žáky příbramských i okolních základních škol workshopem s názvem Peníze a moc, ve kterém je demonstrováno rozdělování peněz a hmotných statků ve světě. Pak následuje hra Rozpočet rodiny, ve které si žáci mohou otestovat svoji finanční gramotnost v každodenním životě své rodiny. Hravou formou si žáci rozšíří povědomí o chudobě a blahobytu, příjmech, výdajích a úsporách, pokusí se kalkulovat rozpočet typické české rodiny a na závěr si své znalosti otestují při Kahoot kvízu.