Akce školy

KMD

Klub mladého diváka

Klub mladých diváků je instituce, která již 55 let nabízí žákům 2. stupně ZŠ a studentům středních škol představení v různých pražských divadlech za zvýhodněné ceny a v současnosti má více než 14 000 členů po celé republice.

Na OA a VOŠ Příbram má Klub mladých diváků již dlouholetou tradici a každý rok se do něho zapojují studenti napříč všemi ročníky, kteří využívají skvělé možnosti navštívit v každé sezóně šest divadelních představení na vybraných pražských scénách. Nabídka je vždy velmi pestrá, obsahuje různé divadelní žánry, včetně muzikálů, a snaží se odpovídat dané věkové kategorii.

Díky členství v KMD naši studenti již několikrát navštívili Stavovské divadlo, Divadlo na Vinohradech, k dalším často navštěvovaným scénám patří Divadlo v Dlouhé, Divadlo pod Palmovkou, ABC a mnohá další. Mezi vybranými inscenacemi se často najdou díla, která studenti probírají v hodinách českého jazyka, což jistě ocení při přípravě k maturitní zkoušce. Velmi často se jedná o díla Williama Shakespeara, ale i dalších světových a českých autorů.

Kromě pražských divadel mohou již několik let naši žáci navštívit i Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami. I to se zapojilo do tohoto projektu a také pořádá pro žáky a studenty 6 divadelních představení ve školním roce. Tak i ti, kteří z různých důvodů nechtějí či nemohou do Prahy, mohou zůstat kultuře věrni a obohatit své obzory, sdílet kulturní zážitky se svými spolužáky a získávat zkušenost se společenskou zábavou.