Akce školy

Exkurze

Exkurze do místních i regionálních firem, organizací a podniků jsou nedílnou součástí výuky na naší škole. Při pravidelných exkurzích sbírají studenti zkušenosti mimo školu a propojují si tak vědomosti získané ve škole s každodenní realitou. V každém ročníku se studenti zúčastní několika pravidelných exkurzí, mezi které například patří:

Česká národní banka
Čistírna odpadních vod v Kozičíně
Královská cesta
Anatomický ústav
Národní galerie
Jaderná elektrárna Temelín
Techmánie
Stolování v Uranu
Hornické muzeum
Státní okresní archiv v Příbrami
Knihovna Jana Drdy