Akce školy

Exkurze do čistírny odpadních vod v Kozičíně

Stalo se již tradicí, že studenti naší školy navštěvují v rámci výuky chemie úpravnu vod v Kozičíně. Nejinak tomu bylo i letos. Postupně se vystřídaly třídy 1. A, 1. B, 1. C a 2. B. Dva pánové, odborníci na slovo vzatí, se jich vždy ujali a pečlivě a trpělivě vysvětlili, jak se u nich čistí a upravuje voda, která do úpravny přiteče z Brd, konkrétně z Pilské a Lázské nádrže.  Chemické procesy necháme raději na odbornících, ale studenti teď už vědí, že když si doma v Příbrami a okolí pustí vodu z vodovodu, pijí ji opravdu čistou a nezávadnou. Kromě poslouchání měli studenti ještě další úkoly. Přímo v úpravně museli vyplnit pracovní list, takže se i odborníků ptali, pokud jim z výkladu něco uniklo, a doma  museli napsat vypravování o svých zážitcích. Teď už vědí, co pijí.