Akce školy

Den otevřených dveří


Den otevřených dveří je již tradiční akcí, která se pořádá na OA dvakrát ročně. Poprvé vždy jeden listopadový všední den od 10 hod. do 17 hod. a podruhé jednu lednovou sobotu od 9 do 12 hod. Tuto akci připravují žáci naší školy pro své mladší kamarády, aby je seznámili s tím, jak to na naší škole vypadá a chodí, jak probíhá výuka, jaké předměty se zde učí, jaké vědomosti si osvojí a jaké dovednosti získají, pokud si naši školu zvolí ke svému dalšímu studiu. A tak se nejen žáci základních škol, ale i široká veřejnost může přijít podívat na interiér obou budov a obdivovat schopnosti našich studentů. Uvidí chemické pokusy, jak se píše na klávesnici hmatovou desetiprstovou metodou, do jakých mezinárodních projektů jsme zapojeni a kde už naše děti všude byly, jakých úspěchů dosáhly na různých veletrzích fiktivních firem a mnoho dalšího. Takže přijďte, jste srdečně zváni. Pokud by se vám to nepodařilo v uvedených termínech, stačí zavolat a vedení školy se s vámi domluví na termínu náhradním.