Akce školy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 22. 11. 2022 od 10:00 do 17:00 a 21. 1. 2023 od 9:00 do 12:00
Informace o OA a EL ke DOD
Den otevřených dveří je již tradiční akcí, která se pořádá na OA dvakrát ročně. Poprvé vždy jeden listopadový všední den od 10 hod. do 17 hod. a podruhé jednu lednovou sobotu od 9 do 12 hod.
Tuto akci připravují žáci naší školy pro své mladší kamarády, aby je seznámili s tím, jak to na naší škole vypadá a chodí, jak probíhá výuka, jaké předměty se zde učí, jaké vědomosti si osvojí a jaké dovednosti získají, pokud si naši školu zvolí ke svému dalšímu studiu. A tak se nejen žáci základních škol, ale i široká veřejnost může přijít podívat na interiér obou budov a obdivovat schopnosti našich studentů. Uvidí chemické pokusy, jak se píše na klávesnici hmatovou desetiprstovou metodou, do jakých mezinárodních projektů jsme zapojeni a kde už naše děti všude byly, jakých úspěchů dosáhly na různých veletrzích fiktivních firem a mnoho dalšího. Takže přijďte, jste srdečně zváni. Pokud by se vám to nepodařilo v uvedených termínech, stačí zavolat a vedení školy se s vámi domluví na termínu náhradním.