Akce školy

Odborné praxe

Odborná praxe 3V se koná od 18. 9. 2023 do 27. 10. 2023

Odborná praxe 2V se koná od 29. 1. 2024 do 8. 3 2024

Odborná praxe 3. ročníků OA a EL se koná od 20. 5. 2024 do 31. 5. 2024

Kromě praxí našich studentů úspěšně realizuje výměnná praktika studentů s německou partnerskou školou BBS Harald Fisler Schule v Idaru-Oberstein. V této souvislosti úzce spolupracujeme s příbramskými firmami, které naše a zahraniční praktikanty přijímají, dobře se o ně starají a ve kterých žáci sbírají své první pracovní zkušenosti. Firmy s naší školou spolupracují i při pořádání Veletrhu fiktivních firem. Zástupci těchto firem fungují jako porotci při hodnocení soutěžních disciplín. V neposlední řadě i mnoho našich absolventů odchází do těchto firem pracovat. Spolupráce si nesmírně vážíme, neboť propojení teorie a praxe je nedílnou součástí vzdělání na střední odborné škole.

Jedná se především o tyto firmy: