Akce školy

Odborné praxe

Odborná praxe 3V se koná od 19. 9. 2022 do 30. 10. 2022

Odborná praxe 2V se koná od 30. 1. 2023 do 12. 3 2023

Odborná praxe 3. ročníků OA a EL se koná od 15. 5. 2023 do 28. 5. 2023

Kromě praxí našich studentů úspěšně realizuje výměnná praktika studentů s německou partnerskou školou BBS Harald Fisler Schule v Idaru-Oberstein od roku 2010. Naše vzájemná bilance po deseti letech spolupráce je vyrovnaná. Do Německa jsme vyslali 73 studentů a 11 doprovodných osob. V příbramských firmách absolvovalo dvoutýdenní stáž 80 německých praktikantů a doprovázelo je14 učitelů.

V této souvislosti úzce spolupracujeme s příbramskými firmami, které nám naše a zahraniční praktikanty přijímají, dobře se o ně starají a v kterých žáci sbírají své první pracovní zkušenosti. Firmy s naší školou spolupracují i při pořádání veletrhu fiktivních firem, zástupci firem fungují jako porotci při hodnocení soutěžních disciplín. V neposlední řadě i mnoho našich absolventů odchází do těchto firem pracovat. Spolupráce si nesmírně vážíme, neboť propojení teorie a praxe je nedílnou součástí vzdělání na střední odborné škole.

Jedná se především o tyto firmy: