Kontakty

Název školy:
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola,
Příbram I, Na Příkopech 104

Adresa:
Na Příkopech 104
261 01 Příbram I

318 621 144 – kancelář školy
318 621 131 – ředitelka školy
318 629 542 – správce počítačové sítě (po, út, čt)
e-mail školy – oapb@oapb.cz

Ředitelka: RNDr. Marcela Blažková oapb@oapb.cz; mblazkova@oapb.cz
Zástupkyně ředitelky: Ing. Jitka Štefanová jstefanova@oapb.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Večerková vvecerkova@oapb.cz
Správce počítačové sítě: Jaroslav Krejčíř jkrejcir@oapb.cz
Pověřenec GDPR: PhDr. Iva Palánová palanovaiva2@gmail.com

Číslo účtu – 172166146/0300
Datová schránka – j4yw9mq
Facebook školy
IČO – 61100412
REDIZO – 600007839
IZO SŠ – 000069159
IZO VOŠ – 110028198

Vyučující ve školním roce 2020/2021

RNDr. Marcela Blažková mblazkova@oapb.cz
Ředitelka školy

Ing. Jitka Štefanová jstefanova@oapb.cz
Zástupkyně ředitelky školy

Ing. Marcela Bauerová mbauerova@oapb.cz

Mgr. Iva Čápová icapova@oapb.cz

Ing. Lada Jánská ljanska@oapb.cz

Mgr. Vojtěch Kačer vkacer@oapb.cz

Ing. Stanislav Karas skaras@oapb.cz

Mgr. Soňa Karnetová skarnetova@oapb.cz

Mgr. Vladimíra Klasnová vklasnova@oapb.cz

 

Mgr. Jana Kofroňová jkofronova@oapb.cz

Ing. Lucie Krupičková lkrupickova@oapb.cz

Ing. Marie Kubátová mkubatova@oapb.cz

Mgr. Lenka Lexová llexova@oapb.cz

Mgr. Simona Luftová sluftova@oapb.cz

Ing. Lenka Martinková lmartinkova@oapb.cz

Ing. Hana Matoušková hmatouskova@oapb.cz

Mgr. Jitka Matulová jmatulova@oapb.cz

Mgr. Hana Ruferová hruferova@oapb.cz

 

Mgr.  Markéta Řapková mrapkova@oapb.cz

Mgr. Olga Straková ostrakova@oapb.cz

Ing. Libuše Tošovská ltosovska@oapb.cz

Mgr. Karel Valter kvalter@oapb.cz

Ing. Eliška Váňová evanova@oapb.cz

Ing. Eliška Váňová ml. evanova2@oapb.cz

Mgr. Věra Večerková vvecerkova@oapb.cz

Mgr. Renáta Vesecká rvesecka@oapb.cz

Ing. Martina Vlasatá mvlasata@oapb.cz

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021

Správce počítačové sítě Jaroslav Krejčíř jkrejcir@oapb.cz
Rozpočtářka, hospodářka Romana Hálová rhalova@oapb.cz
Účetní Iveta Hošková ihoskova@oapb.cz
Školník, údržbář Stanislav Juračka
Knihovna – administrativní a spisová pracovnice Vlasta Černá vcerna@oapb.cz
Uklízečka Jana Kubíčková
Uklízečka Milena Kobíková

Školská rada pro OA a EL

 

Jméno a příjmení zástupce
Jaroslava Vildová zřizovatele
Evelína Bauerová žáků a jejich zákonných zástupců
Mgr. Karel Valter pedagogických pracovníků

Školská rada pro VOŠ

Jméno a příjmení zástupce
Ing. Jiřina Michalová zřizovatele
Ing. Lada Jánská pedagogických pracovníků
Adéla Kadlecová studentů