Kontakty

Název školy:
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I
Adresa:
Na Příkopech 104
261 01 Příbram I

318 621 144 – kancelář školy
318 621 131 – ředitelka školy
318 629 542 – správce počítačové sítě (po, út, čt)
e-mail školy – oapb@oapb.cz

Ředitelka: Mgr. Iva Čápová oapb@oapb.cz; icapova@oapb.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Radek Marcín rmarcin@oapb.cz
Výchovný poradce: Mgr. Věra Večerková vvecerkova@oapb.cz
Metodik školní prevence: Ing. Lucie Krupičková lkrupickova@oapb.cz
Kariérový poradce: Mgr. Iva Čápová icapova@oapb.cz
Koordinátor Erasmus+: Mgr. Lenka Lexová llexova@oapb.cz
Správce počítačové sítě: Jaroslav Krejčíř jkrejcir@oapb.cz
Pověřenec GDPR: PhDr. Iva Palánová palanovaiva2@gmail.com

Číslo účtu – 172166146/0300
Datová schránka – j4yw9mq
Facebook školy
Facebook – kariérní poradenství
IČO – 61100412
REDIZO – 600007839
IZO SŠ – 000069159
IZO VOŠ – 110028198

Vyučující ve školním roce 2023/2024

Mgr. Iva Čápová icapova@oapb.cz
ředitelka školy

Mgr. Radek Marcín rmarcin@oapb.cz
zástupce ředitelky školy

Mgr. Markéta Bambasová mbambasova@oapb.cz

Ing. Marcela Bauerová mbauerova@oapb.cz

RNDr. Marcela Blažková mblazkova@oapb.cz

Fritzie Cerny, MA fcerny@oapb.cz

Mgr. Markéta Čeřovská mcerovska@oapb.cz

Mgr. Zora Holanová zholanova@oapb.cz

Ing. Kateřina Hrstková khrstkova@oapb.cz

Mgr. Miroslava Hrušková mhruskova@oapb.cz

Ing. Blanka Chourová bchourova@oapb.cz

Ing. Lada Jánská ljanska@oapb.cz

Mgr. Vojtěch Kačer vkacer@oapb.cz

Ing. Stanislav Karas skaras@oapb.cz

Mgr. Soňa Karnetová skarnetova@oapb.cz

Mgr. Vladimíra Klasnová vklasnova@oapb.cz

Mgr. Jana Kofroňová jkofronova@oapb.cz

Ing. Lucie Krupičková lkrupickova@oapb.cz

Ing. Marie Kubátová mkubatova@oapb.cz

Mgr. Lenka Lexová llexova@oapb.cz

Mgr. Simona Luftová sluftova@oapb.cz

Ing. Lenka Martinková lmartinkova@oapb.cz

Ing. Hana Matoušková hmatouskova@oapb.cz

Mgr. Jitka Matulová jmatulova@oapb.cz

Mgr. Olga Mrázová omrazova@oapb.cz

Mgr. Hana Ruferová hruferova@oapb.cz

Mgr.  Markéta Řapková mrapkova@oapb.cz

Ing. Jitka Štefanová jstefanova@oapb.cz

Ing. Libuše Tošovská ltosovska@oapb.cz

Mgr. Karel Valter kvalter@oapb.cz

Ing. Eliška Váňová evanova@oapb.cz

Ing. Eliška Váňová ml. evanova2@oapb.cz

Mgr. Renáta Vesecká rvesecka@oapb.cz

Mgr. Věra Večerková vvecerkova@oapb.cz

Ing. Martina Vlasatá mvlasata@oapb.cz

Ing. Lucie Wágnerová lwagnerova@oapb.cz

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2023/2024

Správce počítačové sítě Jaroslav Krejčíř jkrejcir@oapb.cz
Rozpočtářka, hospodářka Romana Hálová rhalova@oapb.cz
Účetní Iveta Hošková ihoskova@oapb.cz
Školník, údržbář Stanislav Juračka
Knihovna – administrativní a spisová pracovnice Vlasta Černá vcerna@oapb.cz
Uklízečka Zuzana Hanusová
Uklízečka Soňa Juračková

Školská rada

Jméno a příjmení zástupce
Ing. Samir Poul zřizovatele
Libor Synáč studentů, žáků a jejich zákonných zástupců
Mgr. Karel Valter pedagogických pracovníků