Akce školy

Královská cesta

V pondělí posledním červnovém týdnu  vyrazila naše třida 1. C na exkurzi do Prahy.  Co bylo cílem? Královská cesta! Sešli jsme se po půl osmé na Drkolnově a v 7:40 hod. jsme celí nedočkaví nasedali do autobusu směr Praha. Tam jsme přijeli po deváté hodině. Pěšky jsme došli na Újezd, odtud vyjeli lanovkou na Petřín. Počasí nám přálo krásný výhled na celou Prahu. Pěšky jsme se dostali ke Strahovskému klášteru, jenž ukrývá přes 200 tisíc knižních cenností. Dále jsme pokračovali k Loretě a vyslechli si její teskné melodie. Už z dáli jsme spatřili nádhernou dominantu Pražského hradu, ve kterém jsme obdivovali hlavně nejskvostnější stavbu – chrám svatého Víta. Nevynechali jsme ani rozlehlé zahrady v okolí Hradu. Náš společný program pokračoval Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí až na Karlův most. Tady jsme sestoupili na Kampu a odtud pokračovali zpět na Anděl. Zajímavá exkurze, na kterou jsme si připravili řadu informací o nejrůznějších památkách.