Projekty

Konference mládeže

Tento projekt mezi partnerskými městy Příbram, Freiberg, Gentilly, Walbrzych a Delft se zaměřuje na spolupráci mladých lidí v oblasti sociální, kulturní a sportovní. Studenti z Česka, Polska, Německa, Francie a Holandska se pravidelně setkávají a pracují na konkrétních úkolech. Projekt je finančně podpořen Městem Příbram.

Plánovaná setkání:
Konference mládeže ve Freibergu– termín bude upřesněn

Realizovaná setkání:
Konference mládeže v Příbrami – říjen 2021
Konference mládeže v Gentilly – červenec 2019
Konference mládeže ve Freibergu – květen 2018
Konference mládeže ve Walbrzychu – září 2017
Konference mládeže ve Freibergu – červen 2017
Konference mládeže v Příbrami – říjen 2016
Konference mládeže v Gentilly – březen 2016
Konference mládeže ve Freibergu – květen 2015

Blog projektu