Projekty

Konference mládeže ve Walbrzychu – září 2017

Projekt Youth Camp má Obchodní akademie a VOŠ Příbram pod záštitou již od roku 2015, kdy se studenti poprvé zúčastnili mládežnické konference ve Freibergu. Od té doby jsme se podívali do Gentilly, předměstí Paříže, k nám do Příbrami, znovu do Freibergu a tentokrát jsme konečně zavítali i k našim sousedům do Polska, přesněji řečeno do Walbrzychu. Z minulého setkání nám byl zadán úkol natočit video o svém městě a zamyslet se nad způsobem, jak z dobročinné činnosti vytěžit peníze na vodní čerpadla v Duguwolowila, o čemž si můžete přečíst zde (projekt vodní čerpadlo). Ubytovaní jsme byli v hotelu Aqua Zdrój, ve kterém jsme trávili většinu našeho volného času. Měli jsme možnost navštívit bazén či posilovnu, které byly součástí hotelu. Polští pořadatelé se předvedli v dobrém světle, co se organizace týká. 

Druhý den po příjezdu jsme měli tu čest poznat Zygmunta Nowaczyka, se kterým jsme se setkali na radnici, v centru města. Pověděl nám pár faktů o městě, například to, že čítá přes 115 tisíc obyvatel, a objasnil nám vizi, jejímž cílem je přilákat a hlavně si udržet mladé lidi ve městě, aby se rozvoj posouval kupředu. Aby se toho docílilo, staví se školky pro malé děti, školy a další zařízení.

Po navštívení radnice jsme jeli do čističky vody, kde nám bylo dopodrobna vysvětleno a názorně ukázáno, jakými fázemi prochází špinavá voda a jak se z ní stává pitná. Velkým problémem je to, že lidé nechtějí pít vodu z vodovodu, za což nemůže ani tak kvalita vody, jako spíš špatné potrubí u starých budov, které onu kvalitu snižuje. Po prezentaci o přírodních zdrojích vody, její podstatě a důležité roli ve společnosti jsme od Wadociagi obdrželi taštičky s propagačním materiálem, včetně plastových lahví na vodu.

Do hornického muzea jsme jeli ze dvou důvodů. Abychom viděli vernisáž místního fotografa, avšak hlavně kvůli keramické dílně. Všichni jsme dostali za úkol vytvořit z hlíny misku a destičku na zeď. Díky této aktivitě se nám povedlo ještě více prolomit ledy a s ostatními se poznat. Večer nám byla uvolněna konferenční místnost v hotelu Aqua Zdrój, v níž jsme pouštěli video o svých městech. Polští studenti si pro nás také jedno připravili, ale soutěže se nezúčastnili, jelikož byli porotou, která měla vybrat dvě nejlépe zpracovaná videa. Výsledky jsme se nedozvěděli hned, nechali si to pro sebe a nás napínali až do dalšího večera.

Video nebylo jedinou částí večera. Proběhla i prezentace o Dugowolowila, kterou přednesla Aline Vue, která má na starosti mezinárodní vztahy ve Gentilly. Řekla nám o závažnosti problému, co se pitné vody v tomto africkém městečku týká, a poprosila nás, zástupce partnerských měst, abychom se do příštího setkání pokusili vybrat z dobročinných akcí či jiných zdrojů alespoň symbolickou částku.

V pátek jsme navštívili zámek Ksiaž, který je v Polsku třetím největším. S průvodkyní jsme se prošli po celém zámku a dozvěděli se, jak významnou roli měl hrát za druhé světové války a co všechno se v něm dělo. Velmi zajímavý byl únikový východ v podobě šachty, který nebyl vytvořen pro nikoho jiného než samotného Adolfa Hitlera. K obydlení zámku však nedošlo, protože v roce 1945 bylo Německo konečně poraženo. I přes to se pod zámkem skrývají dlouhé podzemní chodby a spekuluje se dokonce i o ukryté jantarové komnatě.

Palm house je kousek od zámku Ksiaž a byl naším dalším cílem. Prošli jsme se v uměle vytvořeném „pralese“, ve kterém jsme viděli nespočet tropických rostlin a dokonce i zvířat, například ryb a želv.

I když nám počasí nepřálo, náš poslední společný večer jsme strávili ve Staré Kopalnie, hornickém muzeu, které jsme den před tím navštívili. Znovu jsme viděli místostarostu, pana Zygmunta Nowaczyka, společně s dalšími lidmi, které se na organizaci Youth Campu ve Walbrzychu podíleli. Konečně jsme se dozvěděli, kdo vyhrál soutěž o nejlepší video – bylo to město Delfy z Holandska a Darmstadt z Německa. Byly jim předány ceny a dále jsme i my, kteří nevyhráli, obdrželi od města dáreček. Ještě před odjezdem předala společnost Wodociagi sponzorský dar v hodnotě 500 eur panu Schwingerovi, jenž je zakladatelem tohoto projektu. Tato částka bude použita na vodní čerpadla.

V neděli jsme se u snídaně se všemi rozloučili a vydali se na cestu zpět do Česka. Sama za sebe musím říct, že jsem nadšená, kam se projekt Youth Camp posunul, a jsem ráda, že ho konečně můžeme předat do rukou dalším lidem. Zkušenosti, které se týkají seznamování se a hlavně využití cizího jazyka, jsou nezaplatitelné. Odvezla jsem si toho mnoho a jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit Youth Campu a sledovat, jak se od roku 2015 vyvíjel. Jsem zvědavá, kam povedou jeho další kroky, a doufám, že se připojí i další země.

Táňa Moučková