Projekty

Akreditace Erasmus+

Program Erasmus+ byl zahájen v roce 2014, vytvořil řadu příležitostí pro mobilitu a spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Nový program (2021–2027) má být ještě inkluzivnější, přístupnější a udržitelnější. Mezi jeho hlavní cíle patří podpora digitální transformace v evropském vzdělávání. Získáním akreditace jsme navázali na Certifikát mobility VET a získali přístup k možnostem mobilit ve vzdělávání v rámci Klíčové akce 1, která podporuje poskytování příležitostí k profesnímu a osobnímu rozvoji žáků a učitelů naší školy. Akreditace Erasmus je něco jako členská karta pro projekty mobilit a zajišťuje nám stabilní finanční podporu Programu určenou každý rok na nové aktivity.

V rámci akreditace budeme i v letošním školním roce realizovat:

  • krátkodobé a dlouhodobé stáže žáků v zahraničních firmách
  • stínování učitelů v partnerských školách
  • jazykové a metodické kurzy pro pedagogy v zahraničí