Projekty

Certifikát mobility – VET Mobility Charter

V letech 2017 až 2020 jsme byli držiteli Certifikátu mobilit v odborném vzdělávání a přípravě, který byl určen školám, které kvalitně organizovaly projekty zahraničních praxí v programu Erasmus+. Cílem byla podpora internacionalizace a zjednodušení postupu pro financování mobilit pro zkušené předkladatele. Díky tomuto prestižnímu ocenění jsme mohli využívat zjednodušený postup pro podávání žádostí o grant Erasmus+ KA1 a vysílat žáky na praxe do Velké Británie, Německa a Řecka.

Projekty realizované v rámci VET Mobility Charteru:
Pracujeme v zahraničí, 2020-1-CZ01-KA116-077098
Do Evropy za praxí, 2019-1-CZ01-KA116-060557
Učíme se praxí v Evropě, 2018-1-CZ01-KA116-047126

Vytvořené jednotky výsledků učení

Předcházející projekty:
Odborná praxe v Německu a Velké Británii, 2017-1-CZ01-KA102-034685
Získávání pracovních zkušeností v Evropě, 2015-1-CZ01-KA102-013003
Ekonomická praxe v Londýně, 2014-1-CZ01-KA102-000763
Získávání profesních zkušeností na evropském trhu práce, CZ/13/LLP-LdV/IVT/134096
Na praxi do Německa, (Tandem Plzeň 2014)
Na praxi k sousedům, (Tandem Plzeň 2012)
Program podpory odborných praxí,  (Tandem Plzeň 2011)
Všechny projekty byly finančně podpořeny grantem EU.