Projekty

Erasmus+, odborné vzdělávání

Aktivita mobilit osob v odborném vzdělávání ERASMUS+ je určena žákům a učitelům středních odborných škol. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou. V letošním školním roce se uskuteční následující aktivity:

Praxe v Německu

Do partnerské školy v Idaru-Obersteinu vycestuje v letošním školním roce 12 studentů na dva týdny, termín bude upřesněn dle epidemiologické situace.

Praxe v Londýně

22 studentů 3. ročníku OA a 2. ročníku VOŠ absolvuje dvoutýdenní odbornou praxi v podnicích ve Velké Británii, termín je plánován na únor a květen 2022 a bude upřesněn dle epidemiologické situace.

Praxe v Řecku

Letos poprvé vyšleme praktikanty do Řecka, kde sídlí partnerská škola 2nd Vocational High School of Heraklion. S partnerskou školou spolupracujeme od roku 2018 na projektu KA2 a spolupráci jsme tak rozšířili o odborné stáže. Na Krétu se v květnu 2022 vydají 4 studenti.

ErasmusPro

Dva studenti VOŠ se zúčastní tříměsíční stáže ErasmusPro v Londýně, která se uskuteční na začátku roku 2022.

Stínování v partnerských institucích

Každou partnerskou organizací – BBS Idar-Oberstein, ADC College London, 2nd Vocational High School of Heraklion – navštíví jeden učitel odborných předmětů za účelem stínování v rozsahu jednoho týdne.

Praxe německých studentů v Příbrami

Naše škola funguje i jako přijímající organizace, a tak budeme opět hostit studenty z německé partnerské školy BBS Idar-Oberstein, kteří absolvují praxi v příbramských firmách.