Projekty

ErasmusPro školní rok 2020/2021

Název projektu: „Pracujeme v zahraničí“

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA116-077098

Projektové období: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021

Název projektu: „Pracujeme v zahraničí“

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA116-077098

Projektové období: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021

Aktivita ErasmusPro je dlouhodobá mobilita žáků v minimální délce trvání od 3 do 12 měsíců, kterou je možné absolvovat v organizaci odborného vzdělávání a přípravy nebo podniku. Dva žáci vyšší odborné školy vyjedou na tříměsíční stáž do londýnských firem, která bude zahájena 20. 6. 2021. Stáže jsou financovány z dvou různých projektů, neboť praxe v rámci projektu z výzvy 2019 měla proběhnout o prázdninách 2019, ale kvůli koronaviru byla přesunuta o rok a projektové období prodlouženo.

Uskutečněné aktivity:

ErasmusPro školní rok 2018/2019