Projekty

Dlouhodobá stáž v Dublinu školní rok 2022/2023

Název projektu: „Zahraniční stáže“

Číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA121-VET-000116225

Projektové období:1. 6. 2023 – 31. 8. 2024

Dne 25. 6. 2023 odletěli 3 žáci z 2. A na tříměsíční stáž do Dublinu. Žáci se rychle sžili svými firmami Gifts of Ireland, Your English Language School a City Language School. Kromě pracovních povinností stihli i zábavu a prozkoumání Dublinu. Praxe ještě probíhá do 22. 9. 2023. Těšíme se na jejich zážitky!