Projekty

IKAP II

Název projektu:  Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Škola je do projektu zapojena jako partnerská škola a účastní se řady aktivit.
Aktivity:
– vybavení IC technikou
– podpora soutěží – veletrh fiktivních firem
– účast na seminářích