Projekty

Konference mládeže ve Freibergu – červen 2017

Youthcamp proběhl ve dnech 8. až 11. 6 2017. Do města Freiberg jsme dorazily v odpoledních hodinách a byly jsme přivítány na společné večeři hned po ubytování. Ve Freibergu se sešli mladí lidé z hostitelského města, z Gentilly, Walbrzychu, Příbrami a dále z Nizozemí a Izraele.

Druhý den dopoledne zástupci města Gentilly seznámili přítomné se svým „vodním a sanitačním projektem“ ve městě Duguwolowila v africkém státě Mali. V Duguwolowile a celém jeho okolí trpí lidé nedostatkem vody. Proto se Gentilly v rámci „vodního a sanitačního projektu“ snaží o výstavbu vodovodů, vodních čerpadel, studen a vodních nádrží pro místní obyvatelstvo a zároveň se snaží řešit palčivý problém s nedostatkem sanitárních zařízení výstavbou toalet pro školní zařízení. V celém městě totiž nejsou toalety, ani ve školách, kde se učí 200 i více žáků. Projekt je však finančně velmi náročný, a tak se mládež partnerských měst dohodla, že se pokusí propagací projektu opatřit finance ve svém městě. Mládež z Freibergu přeloží materiály z francouzštiny do němčiny a angličtiny, rozešle je do ostatních partnerských měst, ve kterých se zúčastněná mládež postará o překlad do svého jazyka a o umístění materiálů na facebooku města, školy, atd. Zástupci Walbrzychu seznámili přítomné s programem setkání mládeže na podzim 2017. Poté proběhl oběd se starostou města Freiberg, volné odpoledne, společná večeře a večerní bowling.

10. 6. 2017 dopoledne jsme navštívili Pi-Haus (Pionýrský dům = Dům pro děti a mládež). Je zde možné i ubytování (25 osob/1 pokoj) – zde budou ubytováni účastníci setkání mládeže ve dnech 3. – 6. května 2018. Je žádoucí, aby se účastnili mladí lidé, kteří ovládají hru na nějaký hudební nástroj, protože se předpokládá, že mládež partnerských měst vytvoří hudební skupinu a zahraje při oslavách založení města nějaký hudební kousek společně. Tohoto setkání v květnu 2018 se může účastnit až 5 mladých lidí z každého partnerského města. Odpoledne jsme si prohlédli okolí Freibergu – se zaměřením na hornická místa (šachty, doly). Večer proběhla opět společná večeře a rozloučení. 11. 6. 2017 už nás čekal jen odjezd a dlouhá cesta domů.

Mgr. Věra Večerková