Po dlouhých pěti letech jsme opět hostili přátele z partnerských měst pod záštitou projektu s názvem „Mládežnický kemp“. Město Příbram intenzivně spolupracuje s městy Freiberg, Hoorn, Valle di Ledro a Gentilly. Tentokrát k nám zavítali studenti a učitelé, pro které byl připraven pestrý program ve spolupráci s Obchodní akademií Příbram. Průřezovým tématem setkání byla pandemie koronaviru a její dopady na mladé lidi.

První den jsme se sešli v budově obchodní akademie. Studenti se vzájemně představili a poté se zúčastnili přednášky s Janem Mendělem na téma „Jak se změnil můj život v době pandemie“. Přednáška proběhla online, a tak se do ní mohli zapojit i studenti dalších příbramských škol. Po následné diskusi byli studenti rozděleni do mezinárodních skupin a vydali se prozkoumávat hravě krásy našeho města. Aplikace Actionbound je provedla po významných památkách v centru a zároveň plnili zábavné úkoly, do kterých zapojili i náhodné kolemjdoucí. Hra končila v Základní umělecké škole Příbram. Účastníci, pod vedením místních učitelů, si společně zazpívali jednu českou písničku, soutěžili v hádání slavných světových melodií a pobavili se při pantomimě. Umění spojuje všechny kultury a dá se realizovat i beze slov, nicméně studenti si krásně popovídali a užili si zajímavé odpoledne.

Druhý den jsme opět zahájili ve škole, tentokrát s přednáškou Jana Mühfeita s názvem „Jak rozvíjet svůj potenciál“. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavých informací i tipů, jak pracovat s emocemi a dosáhnout úspěchu. Obě přednášky byly vyhodnoceny formou brainstormingu. I odpoledne bylo nabité společnými aktivitami. Studenti opět v mezinárodních skupinách natočili videopozdravy do partnerských měst. Dále navštívili Galerii Františka Drtikola, kde si prohlédli stálé i aktuální expozice a vyzkoušeli virtuální realitu. Výstup na Svatou Horu po svatohorských schodech byl náročný zejména pro holandské partnery, kteří nejsou zvyklí na kopce, ale všichni si poté společně užili prohlídku baziliky, ambitů i muzea.

Třetí den jsme se vydali do Prahy. Nejprve jsme zavítali do Národního muzea. Zdejší expozice jsou rozmanité, a tak si zde každý návštěvník přijde na své. Naše partnery nejvíce zaujala světelná show i výstup do kupole. Nedávno rekonstruovaná budova je zároveň architektonickým skvostem, který si zaslouží obdiv. Po krátké procházce centrem jsme nasedli do vyhlídkového autobusu a užili si dvouhodinovou komentovanou prohlídku Prahy. Všichni partneři se dozvěděli mimo jiné to, že máme mnoho společného a na naší historii se podepsali němečtí, italští, holandští i francouzští králové, architekti či umělci.

V neděli jsme se už jen rozloučili s nadějí, že další podobný projekt se uskuteční brzy a že díky Kempu mládeže bude spolupráce s partnerskými městy nadále aktivní nejen na polické úrovni, ale i na úrovni škol. Projekt proběhl pod záštitou a za finanční podpory města Příbram.

Za realizátory OA a VOŠ Příbram Iva Čápová, Renáta Vesecká a Lenka Lexová.