Projekty

Konference mládeže v Gentilly – březen 2016

Studenti druhého ročníku se ve dnech 10. – 13. 3. 2016 zúčastnili Setkání mládeže partnerských měst v Paříži. Během pobytu probíhala řada zajímavých setkání s místními organizacemi věnujícími se podpoře sociálně slabých občanů, ale také mladých lidí v předměstí Paříže Gentilly. Studenti porovnávali své zkušenosti v sociální oblasti se zahraničními studenty z Polska, Německa a Francie v rámci jednotlivých projektů a prezentovali své krátké filmy věnované sociální oblasti města, ve kterém žijí. Celý program byl velmi pestrý a přinesl všem studentům mnoho nových a zajímavých zkušeností, názorů, dovedností v komunikaci a schopnosti prezentovat myšlenky a názory v cizím jazyce.
Ing. Eliášová Nikol

Letošní konference mládeže se konala ve Francii, v Gentilly. Účastnila jsem se jí už podruhé a jsem velmi ráda, že jsem se po roce mohla znovu setkat s přáteli. Oproti loňskému roku, kdy jsme řešili politické vztahy a život mladých lidí ve městě, se konference nesla v duchu solidarity a dobrovolnických prací. Dopoledne jsme diskutovali a porovnávali typického Evropana či se zabývali tím, co pro nás, jako jedince, solidarita znamená. Taktéž jsme se zúčastnili zajímavé přednášky o sociální podpoře lidí bez domova a organizaci, jež tyto problémy řeší.
Odpoledne jsme trávili upevňováním vztahů a prošli se nejen pod „Eifellovkou,“ ale také nám místní ukázali Gentilly a snažili se trochu přiblížit jejich každodenní životy. K dorozumění jsme mnohdy používali ruce a nohy, ale dovolím si říci, že jsme si vedli dobře. Nejhorší jsou vždy začátky, kdy jsme se trochu báli mluvit, avšak druhý den už byly bariéry prolomené a bez problému se každý z nás zapojoval do skupinových prací.
V loňském roce jsme dostali za úkol natočit a sestřihat video, jehož motto znělo: Creating a better world. S naším výtvorem, který se nám docela povedl, jsem taktéž spokojená, ostatním se velmi líbil. Při posledním setkání se diskutovalo o konečné rezoluci naší konference. Němečtí studenti si stáli za projektem, který by dotvořil nějakou vesničku v Africe, a naopak my si stáli za menším projektem, podpořit děti ze sociálně slabších rodin v našem městě. Poslední slovo měli pořadatelé, kteří nám dali za pravdu.
Letošní rok byl pro mne velmi poučný, spolu s novými zkušenostmi jsem si odvezla také bojového ducha a iniciativu. Pokud všechno půjde podle plánu, příští rok bychom se znovu ve stejném složení mohli setkat u nás v Příbrami. Těším se na budoucí chod tohoto projektu a jsem velmi vděčná všem, co stojí za jeho organizací.
Táňa Moučková