Projekty

Edison 2018

V týdnu od 24. 9. do 27. 9. 2018 se na naší škole uskutečnil další ročník projektu Edison, do kterého jsme se společně s Gymnáziem pod Svatou Horou zapojili již potřetí. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se studenti z celého světa mají možnost podívat do cizích zemí a na oplátku seznámí studenty hostitelských zemí se svou vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi.

Letos nás navštívilo 6 vysokoškolských studentek ze zemí bližších jako je Rumunsko a Gruzie, ale i velmi vzdálených, a to Brazílie, Číny, Indie a Kyrgyzstánu. Naši studenti mohli sledovat jejich prezentace doprovázené komentáři, osobními zážitky a zkušenostmi, vyzkoušeli si brazilskou sambu, čínské kung-fu či kyrgyzský národní tanec. Na závěr byl dán prostor dotazům a osobním pohovorům.

Pro české studenty byl tento týden velmi přínosný, protože měli možnost seznámit se s odlišnými kulturami a tradicemi, porovnat různé akcenty angličtiny, navázat nová přátelství a uvědomit si, že i přes všechny rozdíly si dokážeme rozumět a vzájemně se obohatit.

Mgr. Markéta Řapková

Studenti projekt hodnotili následovně: Díky projektu Edison, který se na naší škole uskutečnil po třetí, jsme měli možnost přiblížit se kultuře různých zemí, konkrétně Číně, Brazílii, Gruzii, Rumunsku, Indii a Kyrgyzstánu. Jednou z věcí, která nás překvapila, byla ta, že v Číně nesmějí používat Facebook. Také jsme se dozvěděli, proč ženy v Indii mívají na čele červenou tečku. Nejvíce ze všech prezentací nás uchvátila dívka z Brazílie, která nás vtáhla do rytmu karnevalu v Rio de Janeiru.

Studenti třídy 1. V