Projekty

Stínování školní rok 2018/2019

Název projektu: Učíme se praxí v Evropě

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA116-047126

Projektové období: 01. 06. 2018 – 31. 8. 2019

Stínování ve Velké Británii

V květnu 2019 jsem měla možnost stínovat ve v té době slunném Londýně, a to v rámci projektu Erasmus+ s názvem „Učíme se praxí v Evropě“. Veškerý čas jsem strávila v ADC College, kde mi se vším pomáhala slečna Adriana Šibalová., která je manažerkou pro administraci stáží studentů z České republiky a Slovenska v rámci programu ERASMUS+. Viděla a hlavně jsem zažila každodenní shon ve společnosti – od ranních telefonátů s partnery, přes vyřizování emailů, sjednávání schůzek až po odpolední meeting zaměstnanců, kde byly řešeny případné problémy a především plánovány úkoly na nadcházející den. Měla jsem tak možnost porovnat chod ve společnostech v různých zemích. Veškeré činnosti, které jsem vykonávala, rozšířily nejen mé obzory, ale v budoucnu rozšíří i vědomosti studentů, neboť vše bude zahrnuto do výuky odborných předmětů. Stínování pro mě bylo úžasnou zkušeností a přála bych ji každému učiteli.

Ing. Eliška Váňová ml.

Stínování v Německu

V neděli 11. 8. 2019 jsme odjeli do Idaru-Oberstein na stínování v rámci projektu „Učíme se praxí v Evropě“. V pondělí 12. srpna jsme se seznámili s partnerskou školou, její organizací, nabízenými obory studia. Následovala prohlídka technického zázemí školy a učeben. Pan Pelke nás informoval o systému školství v Německu, společně jsme diskutovali o duálním systému vzdělávání německých studentů. Na 2 hodinách ICT jsme pozorovaly výuku na téma tvorba webových stránek.

V úterý 13. srpna jsme opět navštívily partnerskou školu a byly přítomny výuce 2 hodin ICT a 2 hodin účetnictví. Navštívili jsme Edelsteinmuseum, které přijímá naše studenty při výměnné praxi, a předali jsme ředitelce muzea plaketu o mezinárodní spolupráci.

 Ve středu 14. srpna jsme navštívily Krajský úřad Birkenfeld, sešly jsme s paní Kristine Enders, v jejíž kompetenci je problematika školství. Diskutovaly jsme o koncepci školství v kraji, o mezinárodní spolupráci a o projektech ERASMUS+. Prezentovaly jsme plánovanou účast naší školy na VET fest.Ve čtvrtek 15. srpna jsme stínovaly v hodinách ekonomiky u kolegy Achyma Feistela. P. Feistel nás dále seznámil s projektem Pracovní svět živě, což je obdoba naší burzy práce.

V pátek 16. srpna jsme opět stínovaly ve 2 hodinách ekonomiky pro skladníky. Ředitel školy p. Gerd Zimmerman nám předal certifikáty o účasti v projektu. Kladně jsme zhodnotili naši spolupráci. Společně jsme plánovali termíny stáží. Při výjezdu jsme získaly podněty pro výuku odborných předmětů. Nadchlo nás spojení výuky s praxí (duální systém výuky). Kromě toho jsme získaly nové zkušenosti pro organizaci projektových dnů, které se týkají odborného vzdělávání.

Ing. Lucie Krupičková, Ing. Marie Kubátová