Projekty

Stínování školní rok 2019/2020

Název projektu: Do Evropy za praxí

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060557

Projektové období: 01. 06. 2019 – 30. 9. 2021

Stínování v ADC London
Pouze osm měsíců uplynulo od mého prvního stínování v ADC College v Londýně a opět jsem měla možnost vycestovat se studenty za stejným účelem do Velké Británie znovu. Ačkoliv jsme letěli devět dní po přijetí Brexitu, všichni studenti přijeli na letiště s nadšením a s jen malými obavami z velkého, neznámého města. Během letu nás trochu zdržel hurikán Sabine, ale pilot byl zkušený, a tak jsme s menším zpožděním přistáli všichni v pořádku na letišti Stansted. Odtamtud jsme byli dopraveni na místo setkání s rodinami, které se staly na příštích čtrnáct (v mém případě na sedm) dní naším domovem.

Následující den, v pondělí 10. února, jsme se studenty prošli školením v již zmíněné ADC College, která s (nejen) naší školou spolupracuje již několik let na projektech v rámci Erasmus+. Ve zkratce se jedná o projekt, kdy studenti třetích ročníků stráví deset pracovních dní ve společnostech, kde si vyzkouší práci, dozví se více o chodu britských společností, o jejich kultuře, zvyklostech a mohou tak vše srovnat s českými společnostmi. Na starosti nás měla slečna Adriana Šibalová, která studentům vysvětlila možnosti dopravy po Londýně, způsoby komunikace ve společnostech, předala důležité kontakty pro případ nouze a studenti mohli vyrazit na cestu do své nové práce, kde již následující den započalo jejich malé dobrodružství.

Mým úkolem bylo stínovat společně se slečnou Šibalovou v ADC College. Jelikož roste zájem škol o tento druh projektů, měla slečna Šibalová hodně práce, a tak jsem byla ráda, že jsem mohla přiložit ruku k dílu a trochu pomoci. Bylo mi svěřeno aktualizování databáze o nové informace týkající se komunikace se školami, podrobností o již probíhajících projektech, tvorba nových databází apod. Slečna Šibalová se tak mohla plně soustředit na komunikaci se školami, které měly na projekty do Londýna teprve dorazit, domlouvala detaily a shromažďovala veškerou potřebnou dokumentaci.

Práce s databází mi zabrala celé tři dny – poslední den, tedy pátek, jsem měla naplánované monitorovací návštěvy ve třech společnostech. Nahlédla jsem tak do pracovního prostředí a chodu britských společností, což bylo z mého pohledu velmi zajímavé. Studentky mi sdělily, co měly zrovna ten den za úkol a co je čeká následující dny. Společnosti většinou využily vzdělání ekonomického směru, a tak studentky zpracovávaly tabulky plánovaných akcí (např. v cestovní kanceláři), vytvářely seznam a aktualizovaly reality v makléřské společnosti – jedna studentka měla dokonce možnost účastnit se hledání vhodné nemovitosti k pronájmu pro zákazníka mimo kancelářské prostory, což shledala velmi přínosným.

Program celého týdne byl velmi bohatý, díky stínování v ADC College jsem si mohla procvičit angličtinu s rodilými mluvčími, což jistě ocenili i naši studenti při komunikaci na praxi ve společnostech. Monitorovací návštěvy mi navíc poskytly informace o společnostech jiné země, které jistě využiji v hodinách výuky ekonomiky. Přátelská atmosféra a ochota všech zaměstnanců ADC College byla třešničkou na dortu. Londýn jsem opouštěla s krásnými vzpomínkami, zajímavými poznatky a vědomím, že projekty Erasmus + mají opravdu smysl.

Ing. Eliška Váňová, ml.

Stínování v Idaru-Oberstein

V termínu od 10. do 14. února 2020  proběhlo v rámci projektu „Do Evropy za praxí“ stínování v partnerské škole BBS Idar-Oberstein, Harald Fissler Schule. Pracovní program pro mě, jako doprovodnou osobu, začal v pondělí 10. února 2020, kdy jsme dopoledne společně s panem M. Pelkem, koordinátorem praxe v Německu, doprovodili žákyně do nasmlouvaných firem a institucí, kde se uskutečnila jejich praxe. Seznámili jsme se s německými praktikanty, upřesnili pracovní podmínky. Od úterý 11. 2. 2020 do pátku 14. 2. 2020 jsem pravidelně navštěvovala školu BBS, kde jsem se zapojila do vyučování a programu stínování. Zúčastnila jsem se níže uvedených hodin a odnesla si z nich následující poznatky.

Předmět: Ekonomika, téma: volná ruka trhu a sociální systém – žáci (úroveň gymnázia 3. ročník) na základě předložených formulářů s grafem tržního prostředí doplňovali vztahy mezi jednotlivými pojmy a diskutovali o výhodách a nevýhodách práce pro soukromé firmy, státní firmy a různé státní instituce, respektive možnosti a klady a zápory podnikání jednotlivců.

Předmět: Společenská kultura, téma: sekty – na začátku hodiny proběhlo úvodní seznámení s tématem a brainstorming, příprava na další hodiny, výběr prezentací. Dalším tématem hodiny byla volba povolání. Žáci (úroveň učňovský obor 2. ročník (rok před absolvováním) a 3. ročník (závěrečné zkoušky letos na jaře) diskutovali o možnostech uplatnění v praxi, shromažďovali informace o všech potřebných dokumentech a procedurách, které musí absolvovat při hledání pracovního místa. Někteří až ve škole (protože rodiče se příliš nezapojují do tohoto úsilí) zjišťují, jaké kroky je potřeba podniknout, aby byli úspěšní na pracovním trhu.

Předmět: Účetnictví, téma: účtování na počítači – různé účetní případy. Žáci (2. ročník odborné střední školy, předmět vyučován prvním rokem) jsou vybaveni materiály, které postupně zpracovávají. Software, který využívají koresponduje s reálným, využívaným v praxi firem. Učitelka je vede při rozklíčování jednotlivých účetních případů a žáci pak vzájemně spolupracují na jejich řešení.

Předmět: Marketing, téma: klamavá reklama – žáci se prostřednictvím připravené prezentace seznamují se záludnostmi podpory prodeje u produktů, které ve skutečnosti neodpovídají proklamované kvalitě. Podle indicií se pokoušejí nalézt charakteristické rysy takových podvrhů a společně navrhují, jak si má zákazník na trhu vybírat – co sledovat, jaké informace požadovat -, aby nebyl podveden. Vzhledem k širokému spektru studijních oborů a také velmi širokému rozptylu nadání a motivace žáků jsou učitelé v nelehké situaci. Hodiny musejí být připraveny pro několik variant postupné práce, aby bylo optimální cestou dosaženo požadovaných vzdělávacích výsledků.

Ing. Lenka Martinková