Projekty

Sharing perspectives to promote teaching

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047467

Období: 1. 11. 2018 – 30. 10. 2020

Partnerské školy v projektu: HAK Akademie Wolfsberg (Rakousko) BBSW Idar-Oberstein (Německo)

Země kde se uskuteční vzdělávací aktivity: Finsko, Švédsko, Skotsko, Irsko, Velká Británie, Malta

Tento projekt Erasmus+ školní vzdělávání, posiluje klíčové kompetence a dovednosti učitelů a přispívá k rozvoji nových a lepších vzdělávacích metod a inovativních přístupů. Mobility učitelů byly zvoleny se záměrem podpořit jejich profesní a jazykový rozvoj, poznat nové metody výuky a inspirovat se za účelem rozvoje školy. Cílem projektu je posílit a rozšířit využívání metody CLIL (formou tzv. „language showers“) ve výuce a zlepšit výuku cizích jazyků pomocí inovativních přístupů a metod.

Stínování v Německu

Stínování v Rakousku