Projekty

Stínování školní rok 2021/2022

Název projektu: „Pracujeme v zahraničí“

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA116-077098

Projektové období: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021

Stínování je aktivitou profesního rozvoje pedagogických pracovníků a umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti učitelů působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním.

Stínování v ADC College Dublin v únoru 2022 se zúčastnila Ing. Martina Vlasatá, stínování v 2nd Vocational High School of Heraklion v květnu 2022 se zúčastnila Ing. Luce Krupičková. Obě učitelky odborných předmětů se při stáži seznámily s činností hostitelských institucí, porovnaly metody výuky a proces administrace stáží, komunikaci s firmami a uznávání výsledků a přínosů pro studenty. Díky přenosu zkušeností mohly účastnice sbírat podklady pro tvorbu nových jednotek výsledků učení a získat inspiraci pro vlastní výuku. Zkušenosti získané během stáže byly implementovány do výuky předmětů ekonomika, účetnictví a fiktivní firmy. 

Stáž učitelky odborných předmětu v Německu proběhla v partnerské škole BBS Idar-Oberstein, kde stínovala u kolegů, kteří pracují v managementu školy. Od letošního školního roku byla účastnice pověřena funkcí zástupkyně školy, proto se potřebovala seznámit s tím, jak tato funkce funguje v partnerské škole. Zároveň z pozice své nové funkce bude zodpovědná za praxe žáků naší školy (zahraniční i domácí) a potřebovala se seznámit s tím, jak jsou praxe organizovány v Německu v systému duální výuky. Partnerská škola má již od r. 2020 akreditaci školy ERASMUS+ a i na tuto oblast se tedy zaměřovalo stínování.