Projekty

Stínování školní rok 2021/2022

Název projektu: „Pracujeme v zahraničí“

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA116-077098

Projektové období: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021

Stínování je aktivitou profesního rozvoje pedagogických pracovníků a umožňuje rozvíjet odborné znalosti a dovednosti učitelů působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy formou praktické pracovní stáže nebo sdílením zkušeností přímo v podniku nebo v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním.

Stínování v ADC College Dublin v únoru 2022 se zúčastnila Ing. Martina Vlasatá, stínování v 2nd Vocational High School of Heraklion v květnu 2022 se zúčastnila Ing. Luce Krupičková. Obě učitelky odborných předmětů se při stáži seznámily s činností hostitelských institucí, porovnaly metody výuky a proces administrace stáží, komunikaci s firmami a uznávání výsledků a přínosů pro studenty. Díky přenosu zkušeností mohly účastnice sbírat podklady pro tvorbu nových jednotek výsledků učení a získat inspiraci pro vlastní výuku. Zkušenosti získané během stáže byly implementovány do výuky předmětů ekonomika, účetnictví a fiktivní firmy.