Studium

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VOŠ

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Přihlášku na VOŠ je možné také podávat ještě před složením opravných a dodatečných maturitních zkoušek. Výsledky přijímacího řízení pro 1. kolo budou zveřejněny nejpozději do 30. června 2024.
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ
Termín podání přihlášek:
1. kolo do 31. 5. 2024
2. kolo do 30. 8. 2024

3. kolo do 29. 10. 2024

Podmínky přijetí na Vyšší odbornou školu:

Podmínkou přijetí na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou doložené maturitním vysvědčením. Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle průměrného prospěchu u maturitní zkoušky. V přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 bude do 1. ročníku příslušného vzdělávacího programu přijato 40 studentů. Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole.

Poplatek za zpracování přihlášky činí 150 Kč,  posílejte poukázkou na adresu školy nebo převodem na účet číslo 172166146/0300 u ČSOB, do textu pro příjemce napište své příjmení a jméno.
Do přihlášky napište všechny potřebné údaje včetně rodného čísla, telefonu a e-mailu.
Prosíme, všechny údaje vyplňte čitelně.

Je nutné vyplnit kód školy a kód oboru školy, ze které přicházíte.
Přihláška musí obsahovat potvrzení od praktického lékaře.
Ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce přiložte k přihlášce nebo zašlete na adresu školy.
Proti nepřijetí je možné podat odvolání do 15 dnů po obdržení rozhodnutí.