Studium

FIKTIVNÍ FIRMY

Obchodní akademie Vinohradská pořádala 15. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem.
Naše škola, zastoupená firmou Neobaleno, s. r. o., se v soutěži o nejlepší prezentaci firem umístila na krásném 2. místě.
Moc blahopřejeme!
Prezentace firmy Neobaleno, s. r. o.
Výsledková listina

OA a VOŠ Příbram je škola s téměř stoletou tradicí. Je školou odbornou. Proto si vyučující neustále uvědomují důležitost sepětí teorie s praxí. Teoretická výuka na škole převažuje. Aby se studenti naučili, jak to vypadá v praxi ještě před tím, než do ní sami vstoupí, vznikla myšlenka založit firmy fiktivní. Jsou to firmy, které simulují veškerou činnost konkrétní firmy.

Proto v roce 1994 na naší škole vznikla první fiktivní firma KANA, která se zabývala prodejem kancelářského nábytku. Počet fiktivních firem se postupně rozrůstal – ALFA, DATA, SECCO, Cubefit, Rest, SIS, SStuff, Shine, STP – tak, jak rostl zájem našich žáků. Rozšiřoval se i počet fiktivních firem na ostatních středních školách v České republice. Vznikla potřeba vzájemné spolupráce mezi jednotlivými firmami. Z těchto důvodů začaly školy pořádat veletrhy.

Mezi ně se zařadila i naše obchodní akademie. V letošním roce, v termínu od 19. do 20. 11. 2019 jsme pořádali jubilejní 22. ročník regionálního veletrhu PODZIMNÍ PŘÍBRAM, viz akce…
Během let došlo k velkému vývoji při výuce fiktivní firmy. Naši žáci využívají své bohaté znalosti a dovednosti z odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, což dokazují svými úspěchy na veletrzích.