Studium

Mezinárodní jazykové zkoušky

V letošním školním roce se naše škola stala oficiálním přípravným centrem Cambridge English Preparation Centre (ve spolupráci s autorizovaným zkušebním centrem jazykové školy Eufrat). Naši studenti tak mají možnost přihlásit se k mezinárodním jazykovým zkouškám ESOL, složit je přímo zde, na naší škole a získat mezinárodní certifikáty. Jedná se o jazykové zkoušky, které jsou v České republice zařazeny do vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o standardizovaných jazykových zkouškách.

Výhody certifikátu:
– zkoušky lze skládat z různých úrovní (A1-C2)
– zkoušky jsou mezinárodně uznávány ve firmách, školách i na úřadech
– zkoušky mají celoživotní platnost
– certifikátem lze nahradit profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka (minimální úroveň B1)

Více informací najdete na https://www.eufrat.cz/jazykove-zkousky/zkousky-cambridge-english-language-assessment/ nebo se obraťte přímo na své vyučující angličtiny.