Studium

Maturitní zkoušky

Maturity ve školním roce 2022/2023:

Maturita 2023 CERMAT

Praktická zkouška z odborných předmětů 25. 4.– 26. 4. 2023 od 8:00
Společná část – Didaktické testy od 2. 5. 2023: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar
2. 5. 2023 8:00 Matematika
2. 5. 2023 13:30 Anglický jazyk
3. 5. 2023 8:00 Český jazyk a literatura
4. 5. 2023 13:00 Německý jazyk
4. 5. 2023 13:00 Ruský jazyk
4. 5. 2023 8:00 Matematika rozšiřující
Ústní zkoušky 16. 5. – 19. 5. 2023 od 8:00

Profilová část stanovení témat 2022-2023
Stanovení předmětů profilové zkoušky 2022-2023
Seznam literatury 2022-2023
Seznam děl – stáhnou a doplní studenti