Studium

Maturitní zkoušky

Maturity 2020/2021:
Opravné praktické zkoušky se konají 7.– 8. září 2021
Ústní zkoušky se konají 13. září 2021
Přihlašování k maturitní zkoušce (podzim 2021) 19.–23. července 2021

Mimořádný termín pro opravné didaktické testy – 7. 7., 8. 7. a  9. 7. 2021
Maturitní kalendář – didaktické testy
Stanovení termínů maturitních zkoušek oborů OA a EL ve školním roce 2020/2021

Mimořádný termín opravné praktické zkoušky – 28. 6. (4. A) a 28.–29. 6. (4. B a 4. C)
Mimořádný termín pro opravné didaktické testy – 7. 7., 8. 7. a  9. 7. 2021

Maturita – platné znění opatření
Metodika k dodatku opatření – 29. dubna
Výběr aktuálně nejdůležitějších informací a materiálů
Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky


Profilová část – stanovení témat 2020-2021
Stanovení předmětů profilové zkoušky 2020-2021
Seznam literatury 2020-2021
Seznam děl ke zkoušce – studenti

https://maturita.cermat.cz/