Studium

Maturitní zkoušky

Maturity ve školním roce 2022/2023:

CERMAT Informace
Společná část – Didaktické testy od 2. 5. 2023
Praktická zkouška z odborných předmětů 25. 4.– 26. 4. 2023 od 8:00
Ústní zkoušky 16. 5. – 19. 5. 2023 od 8:00

Profilová část stanovení témat 2022-2023
Stanovení předmětů profilové zkoušky 2022-2023
Seznam literatury 2022-2023
Seznam děl – stáhnou a doplní studenti

https://maturita.cermat.cz/