Studium

Maturitní zkoušky

 Maturita 2024 CERMAT

Praktická zkouška z odborných předmětů 24. 4.– 25. 4. 2024 od 7:55
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat 2. 5. 2024 (matematika a anglický jazyk) a 3. 5. 2024 (český jazyk)

Ústní zkoušky se budou konat:
Od  20. 5. 2024 – třídy 4A a 4B a od 27. 5. 2024 – třída 4C

Profilová část stanovení témat 2023-2024
Stanovení předmětů profilové zkoušky 2023-2024
Seznam literatury 2023-2024
Seznam děl – stáhnou a doplní studenti