Studium

Maturitní zkoušky

Maturity 2021/2022:

CERMAT Informace
Písemné práce 5. 4. 2022 (český jazyk) 12. 4. 2022 (cizí jazyk)
Praktická zkouška z odborných předmětů (4. A) 26. 4. 2022
Praktická zkouška z odborných předmětů (4. B, 4. C) 26. 4. 2022 a 27. 4. 2022
Společná část – Didaktické testy od 2. 5. 2022 do 4. 5. 2022

Ústní zkoušky od 16. 5. 2022 do 19. 5. 2022

Maturitní otázky ANJ 2021-2022
Profilová část stanovení témat 2021-2022
Stanovení předmětů profilové zkoušky 2021-2022
Seznam literatury 2021-2022
Seznam děl – stáhnou a doplní studenti

https://maturita.cermat.cz/