O škole

63–41–M/02

Obchodní akademie

Obchodní akademie poskytuje kvalitní odborné vzdělání, rozšiřuje a prohlubuje vzdělání všeobecné. Těžiště oboru spočívá v předmětech ekonomika, účetnictví, informační technologie a její aplikace, obchodní korespondence, právo a dva světové jazyky. O svém zaměření rozhoduje student od 3. ročníku volbou ze široké škály volitelných předmětů. Absolvent je schopen vykonávat činnosti ekonomického charakteru ve všech typech organizací i ve státní správě. Široký základ vzdělání mu umožňuje uplatnit se ve všech formách podnikání v tuzemsku i ve styku se zahraničím. Po úspěšném absolvování školy může pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Ve srovnání s absolventy ekonomických oborů jiných škol je nízká míra nezaměstnanosti absolventů. Téměř 80 % absolventů úspěšně pokračuje v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Seznam učebnic pro šk. rok 2023/2024

OA_Ucebni plan_1-2 r_2023-2024
OA Učební plán pro 3. ročník ve šk. roce 2023/2024
Učební plán OA pro 4. ročník ve šk. roce 2023/2024