Projekty

Jsme připraveni na digitální výuku

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA226-SCH-094388

Projektové období: červen 2021 – červen 2023

Partneři: OA a VOŠ Příbram (ČR), Vzdělávací Institut Středočeského Kraje (ČR), Berufsbildende Schule Idar-Oberstein Harald Fissler Schule (Německo), Landesinstitut Rheinland-Pfalz (DE), IES Profesor Antonio Muro (ES), Centro del Profesorado de Cádiz (ES)

Popis projektu:
Tento projekt vychází ze strategie Evropské komise, která se zaměřuje na transformaci vzdělávání 21. století a připravenost na digitální věk v oblasti vzdělávání i práce. Cílem projektu je zvýšení digitálních dovedností učitelů a žáků zapojených škol v ČR, Německu a Španělsku a příprava metodických pokladů pro digitální vzdělávání, které budou pilotovat a sdílet zapojené vzdělávací instituce ve výše uvedených partnerských zemích. Výstupem projektu bude manuál pro digitální vzdělávání, který se bude zaměřovat na následující oblasti:

  • Prezentační nástroje (Microsoft, Google, Moodle, Canva)
  • Aplikace pro výuku (Padlet, Learningapps, Mentimeter, Contextminds)
  • Testovací nástroje (Google/Microsoft Forms, Quizzes, Quizlet, Kahoot, Actionbound)
  • Nástroje pro konference (Goodle classroom, Microsoft Teams, Discord, Blizz, eTwinning)
  • GDPR, internetová bezpečnost, 3D tisk

Všechny výsledky budou zpracovány v brožuře, která bude k dispozici ostatním školám a účastníkům kurzů DVPP.

Mezinárodní aktivity:
Mezinárodní setkání v ČR, 10. – 14. 10. 2021
Výukový pobyt pro učitele ve Španělsku, 3. – 7. 4. 2022
Mezinárodní setkání v Německu, 19. – 23. 6. 2022
Výukový pobyt pro učitele v ČR –  13. – 17. 11. 2022
Výukový pobyt pro učitele v Německu – duben 2023
Mezinárodní setkání ve Španělsku – červen 2023

Místní aktivity:
Projektový den
Virtuální realita
Úniková hra
Evropský týden odborných dovedností – realizace
Evropský týden odborných dovedností – program
Projekt 3D tisku
Zapojení do Codeweeku 2021
Exkurze v TACHAKu Březnice
Exkurze v Technické akademii Rakovník
ErasmusDays 
Školení 3D tisku
Školení – robotické lego
Technologická gramotnost

Výstupy projektu:
Twinspace projektu
Twinspace projektu 2
Digital tool kit