Evropský týden odborných dovedností proběhl na naší škole v termínu od  16. do 18. 5. 2022. Žáci prvního a druhého ročníku se v tomto týdnu účastnili dílčích workshopů a besed. Při workshopu zaměřeném na 3D tisk si žáci vyzkoušeli práci s programem Tinkecad, navrhli vlastní modely a ty nejlepší byly vytištěny jako dárky pro třídní učitele. Díky projektu Průša do škol jsme získali 3D tiskárnu a vytvořili hru na téma finanční gramotnost. Žáci odpovídali na různé otázky a za každou správnou odpověď získali kostky, ze kterých postavili domeček vytištěný na 3D tiskárně. Kvízy a testy byly rovněž součástí týdne odborných dovedností, ať už se jednalo o test IT fitness, prověřující digitální kompetence, test EMIERO zaměřený na volbu povolání, kvíz o EU či další osobnostní standardizované dotazníky, které sloužily k sebepoznání a profesní orientaci.

Dále proběhl workshop s Ozobotem po Evropě. Rozpoznat státy, ve kterých se nacházejí partnerské školy OA a naprogramovat ozobota tak, aby je všechny projel, bylo cílem této aktivity. Během akce také žáci prezentovali běžící projekty ERASMUS+ – praxe v Dublinu a Heraklionu, výjezd na Krétu v rámci projektu KA2 Pro zdravou Evropu, projekt KA2 Jsme připraven i na digitální vzdělávání. Prezentace se zaměřovaly na jednu ze čtyř hlavních priorit nového programového období Erasmus+ – inkluzi a rozmanitost.

Žáci se v průběhu týdne zapojovali do workshopů, které jsou výsledkem probíhajících či ukončených projektů ERASMUS+. Jedním z nich byla i úniková hra. Ta byla vytvořena při projektovém setkání ve španělském Cadizu v programu Genially a prověřovala kompetence digitální, matematické, kritické myšlení a týmovou spolupráci. Poslední den byl věnován diskuzím s odborníky z praxe. Do školy přijeli čtyři dobrovolníci z projektu Nadace České spořitelny a jednatel příbramské firmy Kalnex. Všichni se s žáky podělili o své zajímavé zkušenosti z profesního života. Jsme školou odbornou, a proto sepětí teorie s praxí je podstatnou součástí výuky.