V září 2020 byl spuštěn program Průša pro školy, který pomáhá se zavedením 3D tisku do výuky po technické i didaktické stránce. Do programu se zatím zapojilo více než 1300 vzdělávacích institucí a naše škola nezůstala pozadu. V říjnu 2021 nám dorazila tiskárna a od té doby tým složený z učitelů různých předmětů společně se správcem sítě a žáky pracuje na tomto inovativním projektu. Jeho výstupem je hra na téma finanční gramotnost. Cílem je zodpovědět otázky z šesti různých oblastí, za každou správnou odpověď získat určitý počet kostek a sestavit z nich domeček. Pro stavbu je třeba získat celkem 250 stavebních dílků. Domeček byl nejprve navržen v grafickém programu Tinkercad a následně byly vytištěny jednotlivé kostky na tiskárně MK3S+. Kvíz s otázkami byl vytvořen v programu Wordwall. Třída 1. A si celou hru vyzkoušela a oba týmy uspěly. 3D tisk zábavnou formou rozvíjí kreativitu i technické myšlení a těšíme se, že v budoucnu obohatí výuku na naší škole, uplatníme tuto hru i v rámci finanční gramotnosti pro žáky ZŠ a určitě tato technologie pomůže žáky a studenty připravit na novou výuku ICT v rámci dokumentu Strategie 2030+ a do profesního života v rámci strategie Průmysl 4.0.