Další úkol eTwinningové hry, které se účastníme již od loňského září, byl v souladu s kampaní Codeweek, která se zaměřuje na podporu programování. V tomto roce kampaň probíhá od 9. 10. do 24. 10, ale programovat s žáky je samozřejmě možné celý rok. Pro splnění úkolu jsme použili Bee-Bot Emulator. Úkolem bylo naprogramovat včelku Bee-Bot tak, aby napsala odpověď na otázku: Jaký je pro vás eTwinnig? Studenti 3AC při hodině německého jazyka odpověděli, že eTwinning je pro ně veselý. Rozlušťíte, co říká včelka německy? Video zde: https://youtu.be/ptO7HEdXmZU