Projekty

Vzdělávací aktivita ve Španělsku

V rámci projektu Jsme připraveni na digitální vzdělávání se uskutečnila první vzdělávací aktivita. Toto setkání proběhlo ve španělském městě Cadiz, a to v termínu od 4. do 7. 4. 2022 . Učitelé OA Příbram splečně se zástupci VISKu se zde zúčastnili třídenního kurzu, který byl zaměřen na aplikace používané ve výuce. Hostitelskou organizací byl vzdělávací institut CEP Cadiz. Cílem projektu je zvýšení digitálních dovedností učitelů a žáků zapojených škol v ČR, Německu a Španělsku a příprava metodických pokladů pro digitální vzdělávání. Náplní školení tedy byly aplikace k rozšířené realitě, tvorbě kvízů, videí, digitální nástroje pro obohacení výuky i formativní hodnocení. Na závěr si účastníci na vlastní kůži zkusili únikovou hru a prakticky si vyzkoušeli digitální nástroje, které se během pobytu naučili.

#VISK #digitalnivzdelavani #Erasmus