Projekty

Paměť národa 2019

Dne 1. 11. 2019 přijel v rámci projektu Paměť národa do školy pamětník sametové revoluce, aby studentům 3. A a 4. A přiblížil zásadní okamžiky této historické události. Čtyři příběhy revoluce 1989 objasnily studentům věci, které sami nezažili.