V termínu od 18. 3. do 22. 3. 2024 proběhla výměna v rámci projektu financovaného z Visegrádského fondu, který se zaměřuje na ekologii v prostoru V4. S žáky z maďarské školy proběhly první den aktivity seznamovací. V mezinárodních týmech žáci poznávali město a na závěr se vydali na exkurzi do Domu Natura.

Druhý den žáci prezentovali své poznatky a nápady ke snížení vlastní ekostopy. Při dalším workshopu se zamysleli nad ekologií textilního průmyslu, mapovali cestu bavlny do výroby a následně maloobchodu. Na závěr se ve vodní elektrárně Orlík dozvěděli o výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

Ve středu se žáci vydali do Prahy. Navštívili Národní muzeum a pak si prohlédli historické centrum našeho hlavního města.

Poslední den setkání prezentovali účastníci projektu výsledky své práce žákům naší školy, připravili výstavu s fotografiemi a plakáty, které v průběhu týdne vytvořili. V Sokolovně si ještě vyzkoušeli workshop, který simuloval znečištění oceánu, a pak poměřili své síly ve volejbalu a pink-pongu a bowlingu. Brzy ráno maďarské kamarády a kolegy čekala už jen cesta domů. Těšíme se na setkání v květnu.

#visegradfund